data | fecha: 1936-08-10

Zaświadczenie o wydaniu paszportu dla Jana Bakuna wystawione przez Syndykat Emigracyjny w Lublinie.

Certificado de la tramitación del pasaporte para Jan Bakun emitido por el Sindicato Emigratorio en Lublin.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Lublin (Polska), emigracja, Polonia, rodzina, lata 30., II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dokumenty, dokument, okres międzywojenny, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, Polonia de entreguerras, años 1930, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, familia, años treinta, documento, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, zdjęcia, Bakun, Janina

data | fecha: lata 30.

Zdjęcie paszportowe rodziny Bakun - 1. od prawej Jan Bakun, 2. od prawej Janina Bakun.

Fotografía del pasaporte de la familia Bakun. 1 de la der. Jan Bakun, 2 de la der. Janina Bakun.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, emigracja, Polonia, rodzina, lata 30., II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dokumenty, dokument, okres międzywojenny, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, Polonia de entreguerras, años 1930, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, familia, años treinta, documento, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, zdjęcia, Bakun, Janina