O kolekcji

Kolekcja zawiera zdjęcie paszportowe rodziny Bakunów, wykonane w Polsce w latach 30. XX wieku. Do kolekcji należy także relacja biograficzna Janiny Bakun, w której opowiada o okolicznościach wyjazdu jej rodziny do Argentyny i życiu codziennym polskich emigrantów w prowincji Chaco.

sobre la colección

La colección incluye la foto de pasaporte de la familia Bakun tomada en Polonia en la década de 1930. La colección incluye también un relato biográfico de Janina Bakun sobre la viaje de su familia a Argentina y la vida cotidiana de los emigrantes polacos en la provincia del Chaco.

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 1926, Nowy Orzechów koło Lublina (Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1936

Więcej o Janinie Bakun

Janina Bakun urodziła się w 1926 roku w miejscowości Nowy Orzechów koło Lublina, gdzie ukończyła trzy klasy szkoły powszechnej. W 1936 roku rodzice, wraz z Janiną i jej bratem bliźniakiem Franciszkiem, wyemigrowali do Argentyny. W Nowym Orzechowie zostały dwie starsze siostry Janiny Bakun.

Pierwszy miesiąc w Argentynie rodzina spędziła w Hotelu Imigracyjnym w Buenos Aires, skąd wyjechała do prowincji Misiones. Tam przez 12 lat uprawiali ziemię. Janina Bakun pomagała rodzicom, a jednocześnie ukończyła kolejne trzy klasy szkoły powszechnej.
W 1948 roku, wraz z rodzicami, przeprowadziła się z Misiones do prownincji Corrientes, gdzie mieszkał już jej brat. Tam wkrótce zmarł jej ojciec, a Janina wyszła za mąż i zabrała do siebie matkę. Ma troje dzieci i siedmioro wnucząt. Od 2004 wdowa, mieszka obecnie w Tres Isletas (prowincja Chaco).