data | fecha: 1941

miejsce | lugar: Tockoje (ZSRR)

opis | descripción

Żołnierze 21 pułku piechoty Armii Polskiej w ZSRR.

Soldados de Regimieto 21 de Infantería del Ejército Polaco en la URSS

Tagi | etiquetas

ZSRR, Rusia, Tockoje (ZSRR), II wojna światowa, Armia Andersa, amnestia, żołnierze, ZSRR, zsyłka, zesłańcy, łagiernicy, Armia Polska w ZSRR, lata 40-te, zsyłki, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, soldado, ejército, destierro, represiónes, trabajos forzados, deportado, zesłaniec, lara 40., Kruszewski, Ricardo

źródło | fuente

Kolekcja Ricardo Kruszewskiego, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de Ricardo Kruszewski, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0048_0001_0012