data | fecha: 1943

miejsce | lugar: Irak

opis | descripción

Defilada z udziałem dowódcy 2 Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa i dowódcy 3 Dywizji Strzelców Karpackich gen. Bronisława Ducha (1. z prawej).

Desfile con la participación de los comandantes del 2 Cuerpo del Ejército Polaco del Gen. Władysław y comandantesnde la 3 División de Tiradores de los Cárpataos gen. Bronisław Duch (1 de la der.)

Tagi | etiquetas

Irak, II wojna światowa, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, żołnierze, lata 40., 2 Korpus Polski, Wojsko Polskie, 3 Dywizja Strzelców Karpackich, defilady, lata 40-te, trybuna, generałowie, wojny, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, soldado, ejército, Kruszewski, Ricardo

źródło | fuente

Kolekcja Ricardo Kruszewskiego, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de Ricardo Kruszewski, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0048_0001_0016