data | fecha: 1947-06-04

miejsce | lugar: Wielka Brytania

opis | descripción

Tymczasowe zaświadczenie uprawniające Mieczysława Kruszewskiego do posiadania i noszenia odznaczeń bojowych otrzymanych za jego działania podczas II wojny światowej.

Certificado provisorio que le da derecho a Mieczysław Kruszewski a la tenencia y uso de condecoraciones del Ejército Polaco recibidas durante su actuación en la II guerra mundial.

Tagi | etiquetas

Wielka Brytania, Gran Bretaña, emigracja, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo

źródło | fuente

Kolekcja Ricardo Kruszewskiego, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de Ricardo Kruszewski, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0048_0001_0036