data | fecha: 1947-12-30

miejsce | lugar: Wielka Brytania

opis | descripción

Zakończenie służby oficerskiej w Polskim Korpusie przysposobienia i rozmieszczenia oraz upoważnienie do emigracji do Argentyny dla Mieczysława Kruszewskiego. Wersja w języku angielskim.

Certificado de finalización del servicio militar en el Ejército Polaco y relocación de sus miembros y autorización para la emigración a Argentina expedida para Mieczysław Kruszewski. Versión en inglés.

Tagi | etiquetas

Wielka Brytania, Gran Bretaña, emigracja, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo

źródło | fuente

Kolekcja Ricardo Kruszewskiego, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de Ricardo Kruszewski, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0048_0001_0038