data | fecha: 1970 - 1980

miejsce | lugar: Warszawa, Polska

opis | descripción

Podziękowanie od Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego dla Mieczysława Kruszewskiego za dar na odbudowę Zamku Królewskiego.

Agradecimiento del Comité de Reconstrucción del Palacio Real cursada a Mieczysław Kruszewski por su aporte a la reconstrucción del Palacio Real.

Tagi | etiquetas

Warszawa, Polska, Polonia, emigracja, Polonia, Polska, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo

źródło | fuente

Kolekcja Ricardo Kruszewskiego, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de Ricardo Kruszewski, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0048_0001_0045