data | fecha: 1942-12-17

miejsce | lugar: Warszawa, Generalne Gubernatorstwo

opis | descripción

List wysłany do Mieczysława Kruszewskiego przez matkę. Tekst listu: "Jesteśmy zdrowi. Janka, Genia pracują, Stefa ma córkę, Hanna mieszka sama w Warszawie. Niech Ci Bóg pozwoli wrócić do nas jak najprędzej. Pisz częściej. Matka i siostry."

Carta enviada a Mieczysław Kruszewski por su madre. Texto de la carta: "Estamos sanas, Janka, Genia trabajan, Stefa tiene una hija, Hanna vive sola en Varsovia. Que Dios permita que vuelvas con nosotros cuanto antes. Escribe más seguido."

Tagi | etiquetas

Warszawa, Polska, Generalne Gubernatorstwo, Polonia, emigracja, Polonia, Polska, Generalne Gubernatorstwo, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo

źródło | fuente

Kolekcja Ricardo Kruszewskiego, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de Ricardo Kruszewski, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0048_0001_0057