data | fecha: 1946-02

miejsce | lugar: miejsce nieznane

opis | descripción

Dowód osobisty Mieczysława Kruszewskiego wydawany dla żołnierzy Wojsk Alliantów na Bliskim Wschodzie.

Carnet de identificación de Mieczysław Kruszewski que se emitía a los soldados pertenecientes al Ejército Aliado en el Cercano Oriente.

Tagi | etiquetas

, emigracja, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo

źródło | fuente

Kolekcja Ricardo Kruszewskiego, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de Ricardo Kruszewski, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0048_0001_0061