data | fecha: 1938

opis | descripción

Hania Chodowiec (1. z lewej) z przyjaciółką Aleksandrą Piwańską na Żeraniu, gdzie mieszkała Piwońska. Hanna Chodowiec - harcerka 15 WDH im. Królowej Jadwigi (hufiec Agrykola) od 1942 r. pracowała jako wolontariuszka w szpitalu w miejscowości Mordy w konspiracji od 1943 roku, m.in. jako nauczycielka na tajnych kompletach na warszawskiej Pradze. Walczyła w powstaniu warszawskim w grupie por. „Zbrucza” (Stanisław Sękowski). Po upadku powstania przewieziona do Pruszkowa, później Stalagu XI A Gross Lübars, następnie w Stalagu VI C Oberlangen. Po wojnie krótko mieszka w Belgii, w 1948 emigruje z mężem do Argentyny.

Hania Chodowiec (1. de la izquierda) con su amiga Aleksandra Piwańska en Żerań, donde vivía Piwońska. Hanna Chodowiec – scout en la 15 Agrupación de Scouts de Varsovia (en polaco: WDH) ¨Reina Jadwiga¨ (grupo Agrykola) desde 1942 trabajó como voluntaria en el hospital de la localidad de Mordy estuvo en la conspiración desde 1943, entre otras actividades trabajó como profesora en el sistema educativo secreto en Varsovia en el barrio de Praga. Luchó durante el Levantamiento de Varsovia en el grupo del teniente „Zbrucz” (Stanisław Sękowski). Después de la capitulación del levantamiento fue llevada a Pruszków, luego a Stalag XI A Gross Lübars, después a Stalag VI C Oberlangen. Tras la guerra, vivió en Bélgica durante una temporada y en 1948 emigró, junto con su marido, a Argentina.

Tagi | etiquetas

Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Varsovia, Warszawa (Polska), Polonia, emigracja, Polonia, lata 30., II RP, Polska, II Rzeczpospolita, zwierzęta, kobieta, okres międzywojenny, Polacy w Argentynie, lata 30-te, Polonia de entreguerras, mujer, años 1930, Polacos en Argentina, emigración, años treinta, animales, colectividad Polaca, emigrante, koza, Chodowiec-Chełmicka, Hanna

źródło | fuente

Kolekcja Hanny Chodowiec-Chełmickiej, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de Hanna Chodowiec-Chełmicka, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0059_0001_0006