O kolekcji

Kolekcja zawiera fotografie Hanny Chodowiec-Chełmickiej z lat 1938-1945. Do kolekcji należy także relacja biograficzna Hanny Chodowiec-Chełmickiej, w której opowiada m.in. o wybuchu II wojny światowej, swoich losach podczas wojny i wyjeździe do Argentyny.

sobre la colección

La colección incluye fotografías de Hanna Chodowiec-Chełmicka de 1938 a 1945. La colección también incluye un relato biográfico de Hanna Chodowiec-Chełmicka, sobre el estallido de la Segunda Guerra Mundial, su destino durante la guerra y su viaje a la Argentina.

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 21.10.1923, Warszawa (Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1948

Więcej o

Hanna Chodowiec de Chełmicki urodziła się 21 października 1923 w Warszawie. Miała dwóch braci: Zdzisława i Stanisława. Rodzina mieszkała na Saskiej Kępie w Warszawie. Ojciec był właścicielem fabryki, która produkowała akcesoria dla bibliotek.

Przed wojną Hanna Chodowiec uczęszczała do Gimnazjum im. Emilii Plater, naukę kontynuowała w trakcie okupacji niemieckiej na tajnych kompletach i ukończyła maturą w 1942 roku. Od lata 1942 do lata 1943 mieszkała u rodziny ojca w Mordach koło Siedlec. W 1943 roku wróciła do Warszawy i rozpoczęła Tajne Studia Medyczne, jednocześnie pracowała jako nauczycielka geografii na tajnych kompletach. W lecie 1943 roku wstąpiła do Armii Krajowej, walczyła w Powstaniu Warszawskim. Koniec wojny zastał ją w obozie jenieckim Oberlangen. Po wyzwoleniu obozu wyemigrowała do Belgii, gdzie studiowała medycynę na Uniwersytecie Katolickim w Leuven. W Belgii poślubiła Teodozjusza Chełmickiego. W 1948 roku wyemigrowali do Argentyny. W latach 1980-2000 pracowała jako wykładowca na wydziale orientalistyki uniwersytetu w Buenos Aires. Zmarła 4 stycznia 2015 w Buenos Aires. 

más sobre

Hanna Chodowiec de Chełmicki. Nació el 21 de octubre de 1923 en Varsovia. Tuvo dos hermanos: Zdzisław y Stanisław. Su familia vivió en el barrio de Saska Kępa en Varsovia. Su padre fue propietario de una fábrica de accesorios para bibliotecas.

Antes de la guerra Hanna Chodowiec asistió al Colegio Emilia Plater. Durante la ocupación continuó la educación recibiendo clases clandestinas y en 1942 aprobó los exámenes de bachillerato. Desde verano de 1942 hasta verano de 1943 vivió con la familia de su padre en la localidad de Mordy cerca de Siedlce. En 1943 volvió a Varsovia y empezó los estudios médicos clandestinos, al mismo tiempo trabajando como profesora de geografía en el marco del sistema de educación clandestino. En verano de 1943 entró en el Ejército Territorial (en polaco: Armia Krajowa), luchó en el levantamiento de Varsovia. Cuando llegó el final de la guerra, se encontraba en el campo de prisioneros de guerra de Oberlangen. Al haber sido liberada del campo emigró a Bélgica donde estudió medicina en la Universidad Católica de Lovaina. En Bélgica se casó con Teodozjusz Chełmicki. En 1948 emigraron juntos a Argentina. En los años 1980-2000 trabajó como profesora en la facultad de estudios orientales en Buenos Aires. Murió el 4 de enero de 2015 en Buenos Aires.