data | fecha: 1943

Przyjaciółki w parku - Hanna Chodowiec (1. z lewej), Danuta Andrzejewska (w kucki). Hanna Chodowiec - harcerka 15 WDH im. Królowej Jadwigi (hufiec Agrykola) od 1942 r. pracowała jako wolontariuszka w szpitalu w miejscowości Mordy w konspiracji od...

Amigas en el parque: Hanna Chodowiec (1. de la izquierda), Danuta Andrzejewska (en cuclillas). Hanna Chodowiec – scout en la 15 Agrupación de Scouts de Varsovia (en polaco: WDH) ¨Reina Jadwiga¨ (grupo Agrykola) desde 1942 trabajó como voluntaria...

tagi | etiquetas: Polska, Polonia, Mordy (Polska), II wojna światowa, emigracja, Polonia, powstanie warszawskie, żołnierz, lata 40., Polska, konspiracja, Sanitariuszka, kobieta, Polacy w Argentynie, lata 40-te, mujer, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, soldado, colectividad Polaca, emigrante, ejército, Chodowiec-Chełmicka, Hanna

data | fecha: 1938

Hania Chodowiec (1. z lewej) z przyjaciółką Aleksandrą Piwańską przy torach kolejowych na Żeraniu. Hanna Chodowiec - harcerka 15 WDH im. Królowej Jadwigi (hufiec Agrykola) od 1942 r. pracowała jako wolontariuszka w szpitalu w miejscowości Mordy...

Hania Chodowiec (1 de la izquierda) con su amiga Aleksandra Piwańska en las vías de tren en Żerań. Hanna Chodowiec – scout en la 15 Agrupación de Scouts de Varsovia (en polaco: WDH) ¨Reina Jadwiga¨ (grupo Agrykola) desde 1942 trabajó como voluntaria...

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Varsovia, Warszawa (Polska), Polonia, emigracja, Polonia, lata 30., II RP, Polska, II Rzeczpospolita, kobieta, okres międzywojenny, Polacy w Argentynie, lata 30-te, Polonia de entreguerras, mujer, años 1930, Polacos en Argentina, emigración, años treinta, colectividad Polaca, emigrante, Chodowiec-Chełmicka, Hanna

data | fecha: 1945

Hanna Chodowiec (z prawej) z przyjaciółą Lunią Nachalińską (z lewej) w obozie wojskowym. Za ich plecami tablica: "Obóz dla kobiet żołnierzy Armii Krajowej. Wstęp na teren tylko przez bramę główną za przepustką". Hanna Chodowiec - harcerka...

Hanna Chodowiec (a la derecha) con su amiga Lunia Nachalińska (a la izquierda) en el campo militar. Detrás de ellas hay una placa que dice: "Campo para mujeres soldados del Ejército Territorial. Acceso solo por la puerta principal y con salvoconducto"....

tagi | etiquetas: Niemcy, Alemania, Oberlangen (Niemcy), II wojna światowa, emigracja, powstanie warszawskie, portret, żołnierz, lata 40., obóz jeniecki, konspiracja, Sanitariuszka, kobieta, Niemcy, niewola, Polacy w Argentynie, lata 40-te, campo, mujer, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, soldado, colectividad Polaca, emigrante, ejército, Chodowiec-Chełmicka, Hanna

data | fecha: 1942 - 1945

Hanna Chodowiec (1. z prawej) z koleżanką Danutą Andrzejewską (1. z lewej) i nieznaną kobietą. Hanna Chodowiec - harcerka 15 WDH im. Królowej Jadwigi (hufiec Agrykola) od 1942 r. pracowała jako wolontariuszka w szpitalu w miejscowości Mordy w...

Hanna Chodowiec (1. de la derecha) con su amiga Danuta Andrzejewska (1. de la izquierda) y una mujer desconocida. Hanna Chodowiec – scout en la 15 Agrupación de Scouts de Varsovia (en polaco: WDH) ¨Reina Jadwiga¨ (grupo Agrykola) desde 1942 trabajó...

tagi | etiquetas: Polska, Polonia, Mordy (Polska), II wojna światowa, emigracja, Polonia, powstanie warszawskie, portret, żołnierz, lata 40., Polska, konspiracja, Sanitariuszka, kobieta, Polacy w Argentynie, lata 40-te, mujer, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, soldado, colectividad Polaca, emigrante, ejército, Chodowiec-Chełmicka, Hanna

data | fecha: 1943

Hanna Chodowiec (1. z prawej) z koleżanką. Hanna Chodowiec - harcerka 15 WDH im. Królowej Jadwigi (hufiec Agrykola) od 1942 r. pracowała jako wolontariuszka w szpitalu w miejscowości Mordy w konspiracji od 1943 roku, m.in. jako nauczycielka na tajnych...

Hanna Chodowiec (1. de la derecha) con una amiga. Hanna Chodowiec – scout en la 15 Agrupación de Scouts de Varsovia (en polaco: WDH) ¨Reina Jadwiga¨ (grupo Agrykola) desde 1942 trabajó como voluntaria en el hospital de la localidad de Mordy estuvo...

tagi | etiquetas: Polska, Polonia, Mordy (Polska), II wojna światowa, emigracja, Polonia, powstanie warszawskie, portret, żołnierz, lata 40., Polska, konspiracja, Sanitariuszka, kobieta, Polacy w Argentynie, lata 40-te, mujer, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, soldado, colectividad Polaca, emigrante, ejército, Chodowiec-Chełmicka, Hanna

data | fecha: 1938

Hania Chodowiec (1. z lewej) z przyjaciółką Aleksandrą Piwańską na Żeraniu, gdzie mieszkała Piwońska. Hanna Chodowiec - harcerka 15 WDH im. Królowej Jadwigi (hufiec Agrykola) od 1942 r. pracowała jako wolontariuszka w szpitalu w miejscowości...

Hania Chodowiec (1. de la izquierda) con su amiga Aleksandra Piwańska en Żerań, donde vivía Piwońska. Hanna Chodowiec – scout en la 15 Agrupación de Scouts de Varsovia (en polaco: WDH) ¨Reina Jadwiga¨ (grupo Agrykola) desde 1942 trabajó como...

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Varsovia, Warszawa (Polska), Polonia, emigracja, Polonia, lata 30., II RP, Polska, II Rzeczpospolita, zwierzęta, kobieta, okres międzywojenny, Polacy w Argentynie, lata 30-te, Polonia de entreguerras, mujer, años 1930, Polacos en Argentina, emigración, años treinta, animales, colectividad Polaca, emigrante, koza, Chodowiec-Chełmicka, Hanna

data | fecha: 1945

Hanna Chodowiec. Zdjęcie portretowe wykonane zaraz po zakończeniu wojny. Hanna Chodowiec - harcerka 15 WDH im. Królowej Jadwigi (hufiec Agrykola) od 1942 r. pracowała jako wolontariuszka w szpitalu w miejscowości Mordy w konspiracji od 1943 roku,...

Hanna Chodowiec. Retrato fotográfico hecho justo al terminar la guerra. Hanna Chodowiec – scout en la 15 Agrupación de Scouts de Varsovia (en polaco: WDH) ¨Reina Jadwiga¨ (grupo Agrykola) desde 1942 trabajó como voluntaria en el hospital de la localidad...

tagi | etiquetas: Niemcy, Alemania, Oberlangen (Niemcy), II wojna światowa, emigracja, powstanie warszawskie, portret, żołnierz, lata 40., obóz jeniecki, konspiracja, Sanitariuszka, kobieta, Niemcy, niewola, Polacy w Argentynie, lata 40-te, campo, mujer, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, soldado, colectividad Polaca, emigrante, ejército, Chodowiec-Chełmicka, Hanna

data | fecha: 1945

Uczestniczki powstania warszawskiego Hanna Chodowiec (z lewej) z przyjaciółką Krysią (z karabinem). Zdjęcie wykonane po zakończeniu II wojny światowej.

Participantes en el Levantamineto de Varsovia Hanna Chodowiec (a la izquierda) con su amiga Krysia (con ametralladora). La fotografía hecha al terminarse la segunda guerra mundial.

tagi | etiquetas: Niemcy, Alemania, II wojna światowa, emigracja, powstanie warszawskie, żołnierz, lata 40., architektura, ulica, konspiracja, Sanitariuszka, kobieta, Niemcy, dom, Polacy w Argentynie, lata 40-te, mujer, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, soldado, colectividad Polaca, emigrante, ejército, Chodowiec-Chełmicka, Hanna