data | fecha: 1945

opis | descripción

Uczestniczki powstania warszawskiego Hanna Chodowiec (z lewej) z przyjaciółką Krysią (z karabinem). Zdjęcie wykonane po zakończeniu II wojny światowej.

Participantes en el Levantamineto de Varsovia Hanna Chodowiec (a la izquierda) con su amiga Krysia (con ametralladora). La fotografía hecha al terminarse la segunda guerra mundial.

Tagi | etiquetas

Niemcy, Alemania, II wojna światowa, emigracja, powstanie warszawskie, żołnierz, lata 40., architektura, ulica, konspiracja, Sanitariuszka, kobieta, Niemcy, dom, Polacy w Argentynie, lata 40-te, mujer, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, soldado, colectividad Polaca, emigrante, ejército, Chodowiec-Chełmicka, Hanna

źródło | fuente

Kolekcja Hanny Chodowiec-Chełmickiej, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de Hanna Chodowiec-Chełmicka, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0059_0001_0008