data nagrania | fecha de grabación del audio: 2014-07-12

opis | descripción

Wybuch Powstania Warszawskiego (1 sierpnia 1944)

Tagi | etiquetas

Warszawa, Polska, Varsovia, Polonia, II wojna światowa, Polonia, powstanie warszawskie, Polska, II Guerra Mundial (Segunda Guerra Mundial), Alzamiento de Varsovia, Chodowiec-Chełmicka, Hanna

źródło | fuente

Nagranie Hanny Chodowiec-Chełmickiej dostępne w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Audio de Hanna Chodowiec-Chełmicka disponible en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0059_0002_0003