data nagrania | fecha de grabación del audio: 2013-10-26

opis | descripción

1 września 1939 w Warszawie

1 de septiembre de 1939 en Varsovia

Tagi | etiquetas

Warszawa, Polska, Polonia, Varsovie, II wojna światowa, Polonia, lata 30., Polska, 1939, años treinta, II Guerra Mundial (Segunda Guerra Mundial), wybuch wojny, Fuglewicz, Hanna

źródło | fuente

Nagranie Hanny Fuglewicz dostępne w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie.

Audio de Hanna Fuglewicz disponible en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0087_0002_0001