data | fecha: 1902 - 1910

opis | descripción

Teofila Knopf i Ludwig Bukowiński, rodzice Stefan Bukowińskiego i dziadkowie Danuty Bukowińskiej.

Teofila Knopf y Ludwig Bukowiński, padres de Stefan Bukowiński y abuelos de Danuta Bukowińska.

Tagi | etiquetas

, rodzina, dziadek, babcia, dziadkowie, familia, abuela, abuelos, Bryszewska, Marta, Bukowińska, Danuta, Bukowiński, Stefan, Knopf, Teofila, Bukowiński, Ludwig

źródło | fuente

Kolekcja Marty Bryszewskiej, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de Marta Bryszewska, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0063_0001_0007