data | fecha: 1906

opis | descripción

Eleonora ze Skorzeńskich Widawska (babka Jadwigi Skarbińskiej) z wnukami Adamem i Aliną Gąsowskimi.

Eleonora Skorzeńska-Widawska con sus nietos Adam y Alina Gąsowski.

Tagi | etiquetas

, rodzina, moda, ubranie, dziecko, atelier, Kapelusz, familia, estudio fotográfico, niño, sombrero, ropa, Bryszewska, Marta, Skórzeńska-Widawska, Eleonora, Gąsowska, Alina, Gąsowski, Adam

źródło | fuente

Kolekcja Marty Bryszewskiej, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de Marta Bryszewska, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0063_0001_0009