data | fecha: ok. 1890

opis | descripción

Felicja Widawska - Skarbińska, babka Danuty Bukowińskiej.

Felicja Widawska - Skarbińska, abuela materna de Danuta Bukowińska.

Tagi | etiquetas

, portret, kobieta, mujer, retrato, Bryszewska, Marta, Widawska-Skarbińska, Felicja

źródło | fuente

Kolekcja Marty Bryszewskiej, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de Marta Bryszewska, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0063_0001_0011