data nagrania | fecha de grabación del audio: 2019-11-24

opis | descripción

Decyzja rodziców o wyjeździe do Argentyny w 1948 roku

Decisión de los padres de viajar a la Argentina en 1948

Tagi | etiquetas

Argentyna, Argentina, emigracja, lata 40., emigración, años cuarenta, Bryszewska, Marta

źródło | fuente

Nagranie Marty Bryszewskiej dostępne w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Audio de Marta Bryszewska disponible en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0063_0002_0001