data nagrania | fecha de grabación del audio: 2019-11-24

opis | descripción

Pierwsza wizyta w Polsce w 1965 roku – wrażenia

Impresiones del primer viaje a Polonia en 1965

Tagi | etiquetas

Polska, Polonia, rodzina, lata 60., familia, años sesenta, Bryszewska, Marta

źródło | fuente

Nagranie Marty Bryszewskiej dostępne w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Audio de Marta Bryszewska disponible en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0063_0002_0002