data | fecha: 1917-01

opis | descripción

Odezwa Polskiego Towarzystwa Socjalno-Robotniczego „Równość” dotycząca zjednoczenia organizacji polonijnych w Argentynie i wspólnego działania na rzecz niepodległości Polski. /

Tagi | etiquetas

Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, emigracja, Polonia, I wojna światowa, organizacje społeczne, dokument, emigranci, Polacy w Argentynie, organizacje polonijne, wojny, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, siglo XX, documento, colectividad Polaca, emigrante, Towarzystwo Polskie w Buenos Aires, Polskie Towarzystwo Socjalno-Robotnicze Równość, odezwa, Polskie Towarzystwo Socjalno-Robotnicze „Równość”, apel, Schreiber, Bolesław

źródło | fuente

Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA w Warszawie

Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires, copias digitales en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0002_0005_0001_0007