data | fecha: 1918-11-12

opis | descripción

Odezwa Komitetu Narodowego Polski wzywająca Polaków do wzięcia udziału w manifestacji „ku czci aljantów i ich zwycięskiego zakończenia wojny”. Organizatorzy przestrzegają: „Nie zapomnieć kokardy narodowej”.

Manifiesto del Comité Nacional de Polonia que llama a los polacos a participar en una manifestación en homenaje a los aliados y el victorioso fin de la guerra. Los organizadores advierten: “No olviden la cinta nacional”.

Tagi | etiquetas

Argentyna, Orzeł, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, emigracja, Polonia, organizacje społeczne, emigranci, Polacy w Argentynie, organizacje polonijne, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, siglo XX, documento, colectividad Polaca, emigrante, odezwa, apel, odzyskanie niepodległości, Komitet Narodowy Polski, Schreiber, Bolesław

źródło | fuente

Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA w Warszawie

Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires, copias digitales en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0002_0005_0001_0008