data | fecha: 1916

opis | descripción

„Statuty” Koła Polskiego w Argentynie z 1915.

Estatutos del Círculo Polaco de Argentina de 1915.

Tagi | etiquetas

Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, emigracja, Polonia, organizacje społeczne, dokument, emigranci, Polacy w Argentynie, organizacje polonijne, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, siglo XX, documento, colectividad Polaca, emigrante, statut, Koło Polskie w Argentynie, Schreiber, Bolesław

źródło | fuente

Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA w Warszawie

Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires, copias digitales en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0002_0005_0001_0009