data | fecha: 1956-05

opis | descripción

Jerzy Petersburski, twórca "Tanga milonga", które pod tytułem "Oh Donna Clara" zdobyło światową sławę, obchodził 40-letni jubileusz pracy artystycznej w Buenos Aires. Spędził w Argentynie 20 lat. Okładka programu obchodów.

Jerzy Petersburski, creador de "Tango milonga", el que con el título "Oh Donna Clara" conquistó fama mundial, celebró los 40 anos de labor artística en Buenos Aires. Pasó 20 anos en Argentina. Portada del programa de los festejos.

Tagi | etiquetas

Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, kultura, emigracja, Polonia, lata 50., sztuka, teatr, Polacy w Argentynie, lata 50-te, Polacos en Argentina, emigración, documento, colectividad Polaca, emigrante, anos 1950, anos cincuenta, espectáculo, cultura, teatro, arte, Nasz Teatr, actor, actriz, lata 50.

źródło | fuente

Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA w Warszawie

Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires, copias digitales en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0002_0026_0001_0030