data | fecha: 1909

opis | descripción

Świadectwo szczepienia ospy wystawione ojcu Edwardowi Hryniewickiemu.

Certificado de vacunación contra la viruela para el Padre Edward Hryniewicki.

Tagi | etiquetas

Polska, Polska, katolicyzm, religia, księża, ospa, zgromadzenia, redemtoryści, szczepienia,

źródło | fuente

Centralne Archiwum Historyczne Redemptorystów w Wiceprowincji Resistencia, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Archivo Central Histórico de Redentoristas en la Viceprovincia de Resistencia, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0003_0008_0001_0011