data | fecha: 1936

opis | descripción

Zaświadczenie o ukończeniu kursu Obrony Przeciwlotniczo Gazowej wydane 22.05.1936 r. przez Ligę Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej dla ojca Edwarda Hryniewickiego. Fragment zaświadczenia: "Przez komorę gazową przeszedł 14 maja 1936".

Certificado de finalización del curso de la Defensa Antiaérea emitido por la Liga de la Defensa Aérea y De Gas para el padre Edward Hryniewicki. Fragmento del certificado "Pasó por la cámara de gas el 14 de mayo de 1936".

Tagi | etiquetas

Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Toruń (Polska), lata 30., II RP, Polska, II Rzeczpospolita, księża, kursy, lata 30-te, szkolenia, redemtoryści, Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej,

źródło | fuente

Centralne Archiwum Historyczne Redemptorystów w Wiceprowincji Resistencia, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Archivo Central Histórico de Redentoristas en la Viceprovincia de Resistencia, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0003_0008_0001_0012