data | fecha: 1944

Kampania włoska. Żołnierze 6 Pułku Pancernego "Dzieci lwowskich" w czołgu M4-Shermann.

Tanque M4 Shermann y soldados del 6o Regimiento Acorazado “Ninos de Léopolis” durante la campana italiana.

tagi | etiquetas: Włochy, Italia, II wojna światowa, II Korpus Polski, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, lata 40., 2 Korpus Polski, zniszczenia wojenne, broń, uzbrojenie, lata 40-te, czołg, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, ejército de Anders, Ejército Polaco del General Wladyslaw Anders, soldado, II Cuerpo Polaco, 6 Pułk Pancerny, broń pancerna, Braun, Magdalena

data | fecha: 1944

Kampania włoska. Zniszczenia wojenne. Wywrócony czołg na polu walki.

Campaña italiana. Destrucción producida por la guerra. Tanque volcado en el campo de batalla.

tagi | etiquetas: Włochy, Italia, II wojna światowa, II Korpus Polski, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, lata 40., 2 Korpus Polski, zniszczenia wojenne, broń, uzbrojenie, lata 40-te, czołg, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, ejército de Anders, Ejército Polaco del General Wladyslaw Anders, soldado, II Cuerpo Polaco, broń pancerna, Braun, Magdalena

data | fecha: 1944 - 1945

Portret żołnierza na tle namiotu.Prawdopodobnie na fotografii Tadeusz Szumański.

Retrato de un soldado frente a una carpa. Probablemente la persona fotografiada sea Tadeusz Szumański.

tagi | etiquetas: Włochy, Italia, Monte Cassino (Włochy), II wojna światowa, Armia Andersa, II Korpus Polski, żołnierz, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, wojsko, lata 40., obóz, lata 40-te, namiot, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, ejército de Anders, Ejército Polaco del General Wladyslaw Anders, soldado, II Cuerpo Polaco, Braun, Magdalena

data | fecha: 1944

Kampania włoska. Żołnierze na drodze uszkodzonej przez wybuch bomby.

Campana italiana. Hoyo dejado por la explosión de una mina lleno de agua.

tagi | etiquetas: Włochy, Italia, II wojna światowa, II Korpus Polski, żołnierz, lata 40., 2 Korpus Polski, zniszczenia wojenne, kampania włoska, panorama, lata 40-te, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, ejército de Anders, Ejército Polaco del General Wladyslaw Anders, soldado, II Cuerpo Polaco, Braun, Magdalena

data | fecha: 1944

Kampania włoska. Na pierwszym planie widoczny lej po wybuchu miny wypełniony wodą.

Campaña italiana. En primer plano se ve un pozo producido por la explosión de una mina, lleno de agua.

tagi | etiquetas: Włochy, Italia, II wojna światowa, II Korpus Polski, lata 40., 2 Korpus Polski, zniszczenia wojenne, panorama, lata 40-te, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, II Cuerpo Polaco, lej, Braun, Magdalena

data | fecha: 1944

Kampania włoska. Na poboczu drogi dwa zniszczone czołgi niemieckie Panzerkampfwagen VI Tiger, SdKfz 181.

Campaña italiana. Al costado del camino se ven dos tanques alemanes Panzerkampfwagen VI Tiger, SkKtz 181, destruídos.

tagi | etiquetas: Włochy, Italia, II wojna światowa, II Korpus Polski, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, lata 40., 2 Korpus Polski, zniszczenia wojenne, Wojsko Polskie, uzbrojenie, wojsko niemieckie, lata 40-te, czołg, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, II Cuerpo Polaco, Wermacht, Braun, Magdalena

data | fecha: 1944

Portret żołnierza na tle namiotu. Prawdopodobnie na fotografii Tadeusz Szumański.

Retrato de un soldado frente a una carpa. Probablemente la persona fotografiada sea Tadeusz Szumański.

tagi | etiquetas: Włochy, Italia, Monte Cassino (Włochy), II wojna światowa, II Korpus Polski, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, lata 40., 2 Korpus Polski, zniszczenia wojenne, Wojsko Polskie, lata 40-te, wzgórze, Braun, Magdalena

data | fecha: 1944

Zrujnowane miasteczko włoskie. Na zgliszczach domów ocalone kobiety usuwające gruz. Wydobywają spod sterty gruzów nadające się do użytku przedmioty.

Pueblo italiano destruido. Sobrevivientes entre ruinas de casas desechan escombros en busca de cosas de utilidad.

tagi | etiquetas: Włochy, Italia, Monte Cassino (Włochy), II wojna światowa, kobiety, lata 40., 2 Korpus Polski, ruiny, zniszczenia wojenne, panorama, lata 40-te, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, Braun, Magdalena

data | fecha: 1944

Kampania włoska. Żołnierze 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Na pierwszym planie sanitariusz ze zwiniętą flagą Czerwonego Krzyża.

La 3a División de Rifles de los Cárpatos durante la campana italiana. Se ven mulos de carga con equipamento. En el primer plano hay un sanitario con bandera plegada de la Cruz Roja.

tagi | etiquetas: Włochy, Italia, II wojna światowa, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, żołnierze, lata 40., 2 Korpus Polski, zniszczenia wojenne, broń, Czerwony Krzyż, Wojsko Polskie, uzbrojenie, panorama, lata 40-te, czołg, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, II Cuerpo Polaco, broń pancerna, 3 DSK, muł, Braun, Magdalena

data | fecha: 1944

Kampania włoska. Portret żołnierza w łanach zbóż, w tle szpaler drzew.

Campaña italiana. Retrato de un soldado en un campo de cereales. Al fondo, filas de árboles.

tagi | etiquetas: Włochy, Italia, II wojna światowa, II Korpus Polski, żołnierz, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, lata 40., 2 Korpus Polski, kampania włoska, 1944, Wojsko Polskie, lata 40-te, zboże, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, soldado, II Cuerpo Polaco, Braun, Magdalena

data | fecha: 1944

Kampania włoska. Skrzynie z amunicją.

Campana italiana. Cajas de munición.

tagi | etiquetas: Włochy, Italia, II wojna światowa, lata 40., 2 Korpus Polski, lata 40-te, años 1940, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, II Cuerpo Polaco, 3 DSK, skrzynia, amunicja, Braun, Magdalena

data | fecha: 1944

Na zdjęciu prawdopodobnie Tadeusz Szumański.

Fotografía probablemente de Tadeusz Szumański.

tagi | etiquetas: Włochy, Italia, II wojna światowa, portret, II Korpus Polski, żołnierz, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, lata 40., 2 Korpus Polski, Wojsko Polskie, lata 40-te, años 1940, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, soldado, II Cuerpo Polaco, Braun, Magdalena

data | fecha: 1944

Strzelec 4 baonu Strzelców Karpackich w akcji.

Tirador del 4 batallón de tiradores de los Cárpatos en acción.

tagi | etiquetas: Włochy, Italia, Monte Cassino (Włochy), II wojna światowa, II Korpus Polski, żołnierz, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, lata 40., 2 Korpus Polski, broń, Wojsko Polskie, uzbrojenie, lata 40-te, wzgórze, años 1940, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, soldado, II Cuerpo Polaco, broń pancerna, strzelec, Braun, Magdalena

data | fecha: 1944

Kampania włoska. Piechota w akcji w rejonie wzgórza Monte Cassino.

Campaña italiana. Infantería en acción en la región de la colina de Monte Cassino.

tagi | etiquetas: Włochy, Italia, Monte Cassino (Włochy), II wojna światowa, II Korpus Polski, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, lata 40., 2 Korpus Polski, zniszczenia wojenne, Wojsko Polskie, lata 40-te, wzgórze, años 1940, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, II Cuerpo Polaco, Braun, Magdalena

data | fecha: 1944

Widoczny brytyjski lekki transporter opancerzony gąsienicowy typu Universal Carrier wyposażony w ciężki karabin wraz z polskimi żołnierzami z 3 DSK.

Soldados de la 3a División de Rifles de los Cárpatos en un Universal Carrier, un vehículo blindado de transporte ligero de producción británica armado con fusil ametrallador.

tagi | etiquetas: Włochy, Italia, II wojna światowa, II Korpus Polski, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, żołnierze, lata 40., 2 Korpus Polski, zniszczenia wojenne, Wojsko Polskie, lata 40-te, wzgórze, años 1940, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, II Cuerpo Polaco, 3 DSK, transporter opancerzony, wojska pancerne, Braun, Magdalena

data | fecha: 1944

Tankowanie jeepa 69 Pułku Pancernego w trakcie trwania kampanii włoskiej.

Llenando el depósito de un jeep del 6o Regimiento Acorazado durante la campana italiana.

tagi | etiquetas: Włochy, Italia, II wojna światowa, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, żołnierze, lata 40., 2 Korpus Polski, samochód, lata 40-te, coche, jeep, años 1940, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, II Cuerpo Polaco, Braun, Magdalena

data | fecha: 1944

Dwóch żołnierzy piechoty 69 Pułku w trakcie przechodzenia przez rzekę w rejonie Monte Cassino.

Dos soldados de infantería del regimiento 69 cruzando el río en la región de Monte Cassino.

tagi | etiquetas: Włochy, Italia, Monte Cassino (Włochy), II wojna światowa, II Korpus Polski, żołnierze, lata 40., 2 Korpus Polski, rzeka, zniszczenia wojenne, Wojsko Polskie, lata 40-te, años 1940, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, soldado, II Cuerpo Polaco, Braun, Magdalena

data | fecha: 1944

Żołnierze 3 Dywizji Strzelców Karpackich podczas kampanii włoskiej.

Soldados de la 3 División de tiradores de los Cárpatos durante la campaña italiana.

tagi | etiquetas: Włochy, Italia, II wojna światowa, II Korpus Polski, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, lata 40., 2 Korpus Polski, Wojsko Polskie, lata 40-te, años 1940, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, soldado, II Cuerpo Polaco, 3 DSK, Braun, Magdalena

data | fecha: 1944

Widoczny konwój 69 pułku pancernego.

Caravana del 69 regimiento blindado.

tagi | etiquetas: Włochy, Italia, II wojna światowa, II Korpus Polski, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, żołnierze, lata 40., 2 Korpus Polski, Wojsko Polskie, lata 40-te, años 1940, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, II Cuerpo Polaco, samochód ciężarowy, Braun, Magdalena

data | fecha: 1944

Widoczny konwój ciężarówek 69 Pułku Piechoty w trakcie kampanii włoskiej.

Caravana de camiones del 69 regimiento de infantería durante la campaña italiana..

tagi | etiquetas: Włochy, Italia, II wojna światowa, II Korpus Polski, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, lata 40., 2 Korpus Polski, zniszczenia wojenne, Wojsko Polskie, lata 40-te, konwój, años 1940, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, II Cuerpo Polaco, samochód ciężarowy, 69 pułk pancerny, Braun, Magdalena