data | fecha: lata 60.

Jadwiga (po lewej) i Maria Micewicz (z przodu) w czasie akademii w Domu Polskim.

Jadwiga (a la izq.) y María Micewicz (adelante) durante una presentación en la Casa Polaca.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, San Justo (prowincja Buenos Aires, Argentyna), emigracja, Polonia, folklor, dzieci, lata 60., stroje ludowe, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 60-te, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, años 1960, años sesenta, folclore, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, Kramarz, Maria

data | fecha: lata 40. - lata 50.

Ignacy i Michalina Kramarz, Polacy mieszkający w okolicach Pampa del Infierno. Do miasta przyjechali na wizytę u dentysty.

Ignacy y Michalina Kramarz, polacos que residían en la zona de Pampa del Infierno. Viajaron a la ciudad para una consulta con el dentista.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Saenz Pena (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 40., lata 50., emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, lata 40-te, spacer, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, años cuarenta, años cincuenta, años 1950, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, lata 50., Kramarz, Maria

data | fecha: 1954

Ślub Marii Kramarz i Wacława Bazyluka. Z parą młodą stoją: Józef Kramarz (1. z lewej), Stanisława Wojtuń (2. od lewej), Tadeusz Kramarz (1. z prawej), Elena Gurniak (2. z prawej).

Casamiento de Maria Kramarz y Wacław Bazyluk. Con los recién casados se encuentran: Józef Kramarz (1 de la izq.), Stanisława Wojtuń (2 de la izq.), Tadeusz Kramarz (1 de la der.) Elena Gurniak (2 de la der.)

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, prowincja Chaco (Argentyna), emigracja, Polonia, ślub, lata 50., uroczystość, wesele, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, panna młoda, suknia ślubna, para młoda, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, años cincuenta, años 1950, matrimonio, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, lata 50., Kramarz, Maria

data | fecha: lata 60.

Mąż Marii Kramarz Wacław Bazyluk (2. z prawej), Stanisław Boczar (3. z prawej) w towarzystwie nieznanych mężczyzn.

El esposo de Maria Kramarz Wacław Bazyluk (2 de la der.), Stanisław Boczar (3 de la der.) en compañía de hombres desconocidos.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Coronel du Graty (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 60-te, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, años 1960, años sesenta, folclore, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, Kramarz, Maria

data | fecha: 1954

Ślub Marii Kramarz i Wacława Bazyluka. Z parą młodą stoją świadkowie Stefan Bazyluk (1. z prawej) i Czesława Oszust (1. z prawej).

Casamiento de Maria Kramarz y Wacław Bazyluk. Parados con los novios, los testigos Stefan Bazyluk (1 de la der.) y Czesław Oszust (1 de la der.)

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, prowincja Chaco (Argentyna), emigracja, Polonia, ślub, lata 50., uroczystość, wesele, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, panna młoda, suknia ślubna, para młoda, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, años cincuenta, años 1950, matrimonio, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, lata 50., Kramarz, Maria

data | fecha: lata 50. - lata 60.

Rodziny Kramarzy, Królów, Gurniaków.

Las familias Kramarz, Król, Gurniak.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Coronel du Graty (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, rodzina, emigranci, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, familia, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, Kramarz, Maria

data | fecha: data nieznana

Ojciec Marii Kramarz Ignacy Kramarz (1. prawej), Zofia Kramarz (w środku) i nieznane osoby. Szwagier Marii Kramarz Piotr Mikielica (1. od lewej).

El padre de Maria Kramarz Ignacy Kamarz (1 dd la der.), Zofia Kramarz (en el centro) y personas desconocidas. El cuñado de Maria Kramarz Piotr Mikielica (1 de la izq.)

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, emigracja, Polonia, emigranci, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, Kramarz, Maria

data | fecha: data nieznana

Wacław Bazyluk - mąż Marii Kramarz.

Wacław Bazyluk, esposo de Maria Kramarz.

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, emigracja, Polonia, portret, emigranci, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, retrato, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, Kramarz, Maria

data | fecha: 1940 - 1945

Wacław Bazyluk - żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, po wojnie weemigrował do Argentyny, gdzie zamieszkał w prowincji Chaco.

Wacław Bazyluk, soldado de las Fuerzas Armadas Polacas en el Occidente. Después de la guerra emigró a Argentina, donde residió en la provincia del Chaco.

tagi | etiquetas: , II wojna światowa, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, wojsko, lata 40., PSZ na Zachodzie, lata 40-te, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, soldado, colectividad Polaca, emigrante, ejército, Kramarz, Maria, Bazyluk, Wacław

data | fecha: lata 60.

Rodzina Bazyluków (w kolejności od lewej): Wacław Bazyluk, Waleria Bazyluk, Maria Bazyluk, Stefan Bazyluk.

La familia Bazyluk (en orden desde la izq.): Wacław Bazyluk, Waleria Bazyluk, Maria Bazyluk, Stefan Bazyluk.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Coronel du Graty (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, rodzina, emigranci, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, familia, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, Kramarz, Maria, Bazylukowie

data | fecha: data nieznana

Józef Kramarz - Polak mieszkajacy w okolicach Coronel du Graty.

Józef Kramarz, polaco residente en la zona de Coronel du Graty.

tagi | etiquetas: Argentyna, prowincja Chaco (Argentyna), emigracja, Polonia, portret, emigranci, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, retrato, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, Kramarz, Maria

data | fecha: 1940 - 1945

Koledzy z jednostki Wacława Bazyluka - żołnierza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, który po wojnie wyemigrował do Argentyny, gdzie zamieszkał w prowincji Chaco.

Compañeros de la unidad de Wacław Bazyluk, soldado de las Fuerzas Armadas Polacas en el Occidente, quien después de la guerra emigró a Argentina, donde se estableció en la provincia del Chaco.

tagi | etiquetas: , II wojna światowa, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, wojsko, lata 40., PSZ na Zachodzie, lata 40-te, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, soldado, colectividad Polaca, emigrante, ejército, Kramarz, Maria, Bazyluk, Wacław

data | fecha: data nieznana

Stanisława Wojtuń (po lewej) i Elena Gurniak.

Stanisława Wojtuń (a la izq.) y Elena Gurniak.

tagi | etiquetas: Argentyna, Coronel du Graty (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, kobieta, emigranci, Polacy w Argentynie, mujer, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, Kramarz, Maria

data | fecha: data nieznana

Bracia Wacław (po prawej) i Piotr Bazyluk (później zamieszkali w prowincji Chaco).

Los hermanos Wacław (a la der.) y Piotr Bazyluk (posteriormente se estableceron en la provincia del Chaco.

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), emigracja, Polonia, rodzina, emigranci, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, familia, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, Polacy w Beunos Aires, Kramarz, Maria

data | fecha: lata 60.

Krystyna Kramarz.

Krystyna Kramarz.

tagi | etiquetas: Argentyna, Coronel du Graty (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 60., wieś, gospodarstwo, dziecko, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 60-te, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, años 1960, años sesenta, kury, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, Kramarz, Maria

data | fecha: 1940 - 1945

Koledzy z jednostki Wacława Bazyluka - żołnierza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, który po wojnie wyemigrował do Argentyny, gdzie zamieszkał w prowincji Chaco.

Compañeros de la unidad de Wacław Bazyluk, soldado de las Fuerzas Armadas Polacas en el Occidente, quien después de la guerra emigró a Argentina, donde se estableció en la provincia del Chaco.

tagi | etiquetas: , II wojna światowa, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, wojsko, lata 40., PSZ na Zachodzie, lata 40-te, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, soldado, colectividad Polaca, emigrante, ejército, Kramarz, Maria, Bazyluk, Wacław

data | fecha: 1954

Ślub Marii Kramarz i Wacława Bazyluka oraz jej siostry Władysławy Kramarz.

Casamiento de Maria Kramarz y Wacław Bazyluk junto con la hermana de ella Władysława Kramarz.

tagi | etiquetas: Argentyna, prowincja Chaco (Argentyna), emigracja, Polonia, ślub, lata 50., uroczystość, wesele, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, panna młoda, suknia ślubna, para młoda, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, años cincuenta, años 1950, matrimonio, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, lata 50., Kramarz, Maria

data | fecha: 1935 - 1939

M/s Piłsudski – polski statek pasażerski, transatlantyk. Zatonął w listopadzie 1939 roku.

M/S Piłsudski. Transatlántico polaco de pasajeros. Se hundió en noviembre de 1939.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, dwudziestolecie międzywojenne, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, statki, podróże, międzywojnie, okres międzywojenny, Polonia de entreguerras, viaje, barco, transatlantyki, okręty, Kramarz, Maria

data | fecha: po 1939-09

Pożeganie Wawrzyńca Wójcika, który jako ochotnik wyjechał na wojnę. Na zdjęciu m.in. Maria Wojtuń, Stefan Gut, Katarzyna Krzyworączka.

Despedida de Wawrzyniec Wójcik, quien fue a la guerra como voluntario. En la foto, entre otros, Maria Wojtun, Stefan Gut, Katarzyna Krzyworączka.

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), II wojna światowa, emigracja, Polonia, statek, emigranci, Polacy w Argentynie, port, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, puerto, colectividad Polaca, emigrante, barco, Polacy w Chaco, Kramarz, Maria

data | fecha: data nieznana

Rodziny polskie, m.in. Kramarzów, Raczakowskich przy wybudowanym przez siebie kościele pw. św. Antoniego.

Familias polacas, entre otros, Kramarz, Raczkowski junto a la iglesia de San Antonio, construida por ellos.

tagi | etiquetas: Argentyna, Pampa Bolsa (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, kościoły, kościół, emigranci, Polacy w Argentynie, iglesia, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, religión, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, Kramarz, Maria