data | fecha: początek XX wieku

Stefan Bukowiński w latach szkolnych.

Stefan Bukowiński en la época escolar.

tagi | etiquetas: , portret, atelier, retrato, estudio fotográfico, chico, chłopak, Bryszewska, Marta

data | fecha: lata 90. XIX wieku

Jadwiga i Stefan Widawscy. Wujostwo ze strony matki Jadwigi Skarbińskiej.

Jadwiga y Stefan Widawski. Tios maternos de Jadwiga Skarbińska.

tagi | etiquetas: , rodzina, dzieci, moda, dziecko, atelier, Kapelusz, familia, estudio fotográfico, niño, sombrero, Bryszewska, Marta, Widawska, Jadwiga, Widawski, Stefan

data | fecha: 1919

Grupa uczennic Gimnazjum w Jędrzejowie. Widoczne na zdjęciu Jadwiga Skarbińska (siedzi 3. od prawej) i Danuta Bukowińska (siedzi 2. od lewej na dole).

Grupo de alumnas de la escuela en Jędrzejów. En la foto se ve a Jadwiga Skarbińska (sentada 3 de la derecha) y Danuta Bukowińska (sentada abajo, 2 de la izquierda).

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, Jędrzejów (Polska), Polonia, szkoła, dwudziestolecie międzywojenne, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, gimnazjum, okres międzywojenny, uczennica, Polonia de entreguerras, educación, escuela secundaria, alumna, Bryszewska, Marta

data | fecha: 1915

Jadwiga Sarbińska-Bukowińska ze swoją starszą córką Danutą, urodzoną w 1914 r. Na zdjęciu Danuta miała około 8 miesięcy.

Jadwiga Skarbińska-Bukowińska con su hija mayor, nacida en 1914. Danuta tenía alrededor de 8 meses.

tagi | etiquetas: , rodzina, macierzyństwo, kobieta, matka, dziecko, atelier, mujer, familia, estudio fotográfico, niño, bebé, niemowlę, maternidad, madre, Bryszewska, Marta, Bukowińska, Danuta, Skarbińska-Bukowińska, Jadwiga

data | fecha: 1918 - 1919

Danuta Bukowińska (lat 4) ze swoim rocznym bratem Stanisławem. Po II wojnie światowej przyjechali do Argentyny, gdzie Danuta osiadła na stałe. W latach 60. Stanisław osiedlił się w Stanach Zjednoczonych.

Danuta Bukowińska a los 4 anos con su hermano Stanisław, de 1 ano. Después de finalizada la II guerra mundial llegaron a Argentina, donde Danuta se estableció. En los anos 60 Stanisaw Bukowiński emigró y se estableció en los Estados Unidos.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, Polonia, rodzina, dzieci, dwudziestolecie międzywojenne, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, okres międzywojenny, dziecko, Polonia de entreguerras, familia, niño, Bryszewska, Marta, Bukowińska, Danuta, Bukowiński, Stanisław

data | fecha: 1912 - 1914

Jadwiga Skarbińska, urodzona w 1894 r. wyszła za mąż za Stefana Bukowińskiego z którym mieszkała przez kilka lat we Włocławku. Mieli dwoje dzieci, Danutę i Stanisława. Stefan zmarł w młodym wieku i rodzina przeprowadziła się do Jędrzejowa,...

Jadwiga Skarbińska nació en 1894, se casó con Stefan Bukowiński y vivieron unos anos en Włocławek. Tuvieron dos hijos, Danuta y Stanisław. Cuando Stefan falleció, siendo muy joven, Jadwiga volvió a Jędrzejów, donde vivían sus padres. Trabajó...

tagi | etiquetas: , portret, kobieta, mujer, retrato, Bryszewska, Marta, Skarbińska-Bukowińska, Jadwiga

data | fecha: 1930 - 1940

Rodzina Bukowińskich podczas wakacji w Nawarzycach w rodzinnym majątku.

La familia Bukowiński pasa el verano en su residencia de Nawarzyce.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, Nawarzyce (Polska), Polonia, rodzina, wakacje, lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, czas wolny, II RP, odpoczynek, lata 40., Polska, II Rzeczpospolita, okres międzywojenny, lata 30-te, lata 40-te, lato, Polonia de entreguerras, familia, anos treinta, anos 1930, tiempo libre, anos 1940, anos cuarenta, vacaciones, verano, Bryszewska, Marta, Bukowińscy

data | fecha: 1930 - 1940

Rodzina Bukowińskich podczas wakacji w Nawarzycach w rodzinnym majątku.

La familia Bukowiński pasaba los veranos en su residencia de Nawarzyce.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, Nawarzyce (Polska), Polonia, rodzina, wakacje, lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, czas wolny, II RP, odpoczynek, lata 40., Polska, II Rzeczpospolita, wieś, okres międzywojenny, koń, lata 30-te, lata 40-te, wóz, lato, Polonia de entreguerras, campo, caballo, anos treinta, anos 1930, tiempo libre, anos 1940, anos cuarenta, verano, Bukowiński, Bryszewska, Marta

data | fecha: 1926

Nauczyciele i uczniowie III klasy koedukacyjnej w szkole ogólnokształcącej w Jędrzejowie. Widoczna na zdjęciu, m.in. Jadwiga Skarbińska - babka ofiarodawczyni (siedzi 2. od lewej).

Grupo de profesores y alumnos de tercera clase de la escuela coeducativa en Jędrzejów. En la foto se ve a Jadwiga Skarbińska - abuela de donatora (sentada 2 de la izquierda).

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, Jędrzejów (Polska), Polonia, nauczyciel, szkoła, edukacja, dzieci, lata 20., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, uczniowie, Polska, II Rzeczpospolita, młodzież, profesor, okres międzywojenny, dziecko, uczeń, lata 20-te, Polonia de entreguerras, anos 1920, anos veinte, escuela, alumno, educación, niño, jovenes, lata dwudzieste, Bryszewska, Marta, Skarbińska, Jadwiga

data | fecha: początek XX wieku

Uczennice ze szkoły w Jędrzejowie. W centrum, w białej sukni siedzi Jadwiga Skarbińska. W początkach XX w. rozpoczęła się w Jędrzejowie dyskusja na temat konieczności utworzenia szkoły ogólnokształczącej. Szkoła średnia o nazwie gimnazjum...

Grupo de alumnas de la escuela en Jędrzejów. En la foto se ve a Jadwiga Skarbińska (sentada en el centro, en un vestido blanco). A principios del siglo XX en Jędrzejów habia un debate sobre la necesidad de creación de una escuela general. La escuela...

tagi | etiquetas: Polska, Galicja, Polonia, Jędrzejów (Polska), Polonia, szkoła, edukacja, Polska, młodzież, zabór austriacki, nauczycielka, uczennica, escuela, educación, alumna, rozbiory, jovenes, profesora, Bryszewska, Marta, Skarbińska, Jadwiga

data | fecha: 1905 - 1915

Grupa nauczycieli i uczennic szkoły średniej w Jędrzejowie.

Un grupo de profesores y alumnas de la escuela secundaria en Jędrzejów.

tagi | etiquetas: Polska, Galicja, Polonia, Jędrzejów (Polska), Polonia, nauczyciel, edukacja, Polska, zabór austriacki, profesor, nauczycielka, uczennica, educación, escuela secundaria, alumna, particiones de Polonia, profesora, grono pedagogiczne, pedagog, szkoła średnia, Bryszewska, Marta

data | fecha: 1928 - 1930

Grupa nauczycieli i uczniów szkoły średniej w Jędrzejowie. Widoczne na zdjęciu Jadwiga Skarbińska (siedzi 2. od prawej) i jej córka Danuta Bukowińska (stoi 4. od prawej w drugim rzędzie). W latach 1925-1928 w Jędrzejowie, na placu w pobliżu...

Un grupo de profesores y alumnas de la escuela secundaria en Jędrzejów. En la foto se ve a Jadwiga Skarbińska (sentada 2 de la derecha) y su hija Danuta Bukowińska (parada 4 de la derecha en la 2 fila). Entre 1925-1928 en Jędrzejów en la plaza al...

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, Jędrzejów (Polska), Polonia, nauczyciel, szkolnictwo, edukacja, lata 20., lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, młodzież, profesor, okres międzywojenny, uczeń, uczennica, Polonia de entreguerras, anos 1920, anos veinte, anos treinta, anos 1930, alumno, educación, escuela secundaria, alumna, jovenes, szkoła średnia, Bryszewska, Marta, Bukowińska, Danuta, Skarbińska, Jadwiga

data | fecha: 1905 - 1915

Nauczyciele i uczennice ze szkoły w Jędrzejowie. Widoczna na zdjęciu Jadwiga Skarbińska (siedzi 4 od prawej). W początkach XX w. rozpoczęła się w Jędrzejowie dyskusja na temat konieczności utworzenia szkoły ogólnokształczącej. Szkoła średnia...

Profesores y alumnas de la escuela en Jędrzejów. En la foto se ve a Jadwiga Skarbińska (sentada 4 de la derecha). A principios del siglo XX en Jędrzejów habia un debate sobre la necesidad de creación de una escuela general. La escuela secundaria...

tagi | etiquetas: Polska, Galicja, Polonia, Jędrzejów (Polska), Polonia, nauczyciel, szkoła, edukacja, Polska, młodzież, zabór austriacki, moda, profesor, nauczycielka, uczennica, sukienka, escuela, educación, alumna, particiones de Polonia, rozbiory, jovenes, pedagog, vestido, Bryszewska, Marta

data | fecha: 1920-06

Uczennice II klasy z Progimnazjum w Jędrzejowie w roku szkolnym 1919-1920.

Las alumnas de la II clase del Progimnasio en Jędrzejów (ano escolar 1919-1920).

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, Jędrzejów (Polska), Polonia, szkoła, edukacja, lata 20., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, nauczycielka, okres międzywojenny, dziecko, uczennica, dziewczynka, Polonia de entreguerras, anos 1920, anos veinte, escuela, educación, niño, alumna, profesora, progimnazjum, Bryszewska, Marta

data | fecha: ok. 1910

Rodzina Bukowińskich przed domem (m.in): Teofila Knopf, Ludwik Bukowiński, Stefan Bukowiński (dziadek ofiarodawczyni).

La familia en frente de la casa: Teofila Knopf, Ludwik.

tagi | etiquetas: Polska, Galicja, Polonia, Nawarzyce (Polska), Polonia, rodzina, Polska, zabór austriacki, dom, familia, casa, particiones de Polonia, Bryszewska, Marta, Bukowiński, Stefan, Knopf, Teofila, Bukowińscy, Bukowiński, Ludwik

data | fecha: 1924

Rodzina Bukowińskich podczas wakacji w Nawarzycach.

La familia Bukowiński durante las vacaciones en Nawarzyce.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, Nawarzyce (Polska), Polonia, rodzina, wakacje, lata 20., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dom, okres międzywojenny, pies, lata 20-te, lato, Polonia de entreguerras, anos 1920, anos veinte, casa, perro, vacaciones, verano, Bukowiński, Bryszewska, Marta, Bukowińscy

data | fecha: 1902

Rodzina Bukowińskich na wsi. Stefan Bukowiński, dziadek ofiarodawczyni, w momencie wykonania zdjęcia miał 10 lat.

La familia Bukowiński en el campo. En la foto se ve a Stefan Bukowiński (abuelo de la donatora) de 10 anos.

tagi | etiquetas: Polska, Polonia, Polonia, rodzina, Polska, wieś, dziecko, wóz, campo, familia, niño, particiones de Polonia, rozbiory, zabów austriacki, Bryszewska, Marta

data | fecha: 1912

Jadwiga Skarbińska w stroju krakowskim.

Jadwiga Skarbińska en un traje típico de Cracovia.

tagi | etiquetas: Polska, Polonia, Wojkowice (Polska), Polonia, folklor, Polska, kobieta, atelier, strój krakowski, mujer, folclore, estudio fotográfico, traje típico, Bryszewska, Marta, Skarbińska, Jadwiga

data | fecha: 1919 - 1922

Pamiątkowe tableau VII klasy żeńskiego gimnazjum w Jędrzejowie ofiarowane Jadwidze Bukowińskiej w dniu jej imienin.

Un tableau de las alumnas de la 7 clase de Gimnasio Feminino en Jędrzejów. El tableau fue donado a Jadwiga Bukowińska en el día de su nombre.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, Jędrzejów (Polska), Polonia, szkoła, edukacja, lata 20., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, gimnazjum, okres międzywojenny, lata 20-te, uczennica, tableau, Polonia de entreguerras, anos 1920, anos veinte, escuela, alumna, Bryszewska, Marta, Bukowińska, Jadwiga

data | fecha: 1911

19-letni Stefan Bukowiński w stroju Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół".

Stefan Bukowiński de 19 anos en un traje típico de la Sociedad Gimnástica "Sokół".

tagi | etiquetas: Polska, Galicja, Podgórze, Polonia, Podgórze (Polska), Polonia, Polska, zabory, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, atelier, deporte, estudio fotográfico, traje típico, particiones de Polonia, rozbiory, Sociedad Gimnástica Sokół, gimnasia, Bryszewska, Marta, Bukowiński, Stefan