data | fecha: 1920 - 1944

Majątek rodziny Jałbrzykowskich. Chłopi podczas pracy przy żniwach. W majątku każde pole miało swoją nazwę, na przykład "Byle" lub "Pod mogiłkami".

Propiedad de la familia Jałbrzykowski. Campesinos durante la cosecha. En la propiedad cada campo tenía su nombre, por ejemplo "Byle", o "Pod mogiłkami".

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, Ujazd (Polska), Polonia, lata 20., lata 30., II RP, lata 40., Polska, II Rzeczpospolita, wieś, żniwa, przyroda, lata 30-te, lata 40-te, lata 20-te, pole, zboże, Polonia de entreguerras, campo, naturaleza, anos 1920, anos veinte, anos treinta, anos 1930, campesino, anos 1940, anos cuarenta, plony, cosecha, trigo, chłop, Jabłrzykowscy

data | fecha: 1920 - 1944

Majątek rodziny Jałbrzykowskich. Przydrożny krzyż. Przez jeden z łanów zwany "Za krzyżem" wiodła droga obsadzona topolami. Ludzie ze wsi wierzyli, że przy tej drodze powstańcy zakopali skarb.

Propiedad de la familia Jałbrzykowski. Al costado del camino, una cruz. Por uno de los campos llamados "Detrás de la cruz" había un camino rodeado de álamos. La gente en el pueblo decía que junto a este camino había un tesoro enterrado de la época del levantamiento.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Krzyż, Polonia, Ujazd (Polska), Polonia, lata 20., lata 30., II RP, krajobraz, lata 40., Polska, II Rzeczpospolita, wieś, krzyż, przyroda, lata 30-te, lata 40-te, lata 20-te, Polonia de entreguerras, campo, naturaleza, anos 1920, anos veinte, anos treinta, anos 1930, paisaje, anos 1940, anos cuarenta, cruz, Jabłrzykowscy

data | fecha: 1920 - 1944

Krajobraz zimowy w okolicach dworu rodziny Jałbrzykowskich.

Paisaje invernal cercano a la propiedad de la familia Jałbrzykowski.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, zima, Polonia, Ujazd (Polska), Polonia, lata 20., lata 30., II RP, lata 40., Polska, II Rzeczpospolita, wieś, zima, przyroda, lata 30-te, lata 40-te, lata 20-te, śnieg, lód, Polonia de entreguerras, campo, naturaleza, invierno, anos 1920, anos veinte, nieve, anos treinta, anos 1930, anos 1940, anos cuarenta, hielo, Jabłrzykowscy

data | fecha: 1920 - 1944

Majątek rodziny Jałbrzykowskich. Oblodzony i przysypany śniegiem most. Na pierwszym planie stoi pies.

Propiedad de la familia Jałbrzykowski. Puente cubierto de nieve. Un perro aparece en primer plano.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, Ujazd (Polska), Polonia, lata 20., lata 30., II RP, lata 40., Polska, II Rzeczpospolita, wieś, pejzaż, przyroda, most, pies, lata 30-te, lata 40-te, lata 20-te, śnieg, lód, Polonia de entreguerras, campo, naturaleza, anos 1920, anos veinte, nieve, anos treinta, anos 1930, paisaje, perro, anos 1940, anos cuarenta, hielo, puente, Jabłrzykowscy

data | fecha: 1920 - 1944

Majątek rodziny Jałbrzykowskich. Na zdjęciu kobieta w ogrodzie znajdującym się na tyłach dworu. Znajdowała się tam między innymi oszklona weranda w szwajcarskim stylu, porośnięta pnącymi różami.

Mansión de la familia Jałbrzykowski. En la foto aparece una mujer parada en el jardín que se encontraba en la parte trasera de la casa, donde había una veranda vidriada al estilo suizo por la que trepaba una rosa enredadera, llena de pimpollos.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, Ujazd (Polska), Polonia, lata 20., lata 30., II RP, lata 40., Polska, ogród, kwiaty, II Rzeczpospolita, wieś, przyroda, dom, lata 30-te, lata 40-te, lata 20-te, Polonia de entreguerras, campo, naturaleza, anos 1920, anos veinte, anos treinta, casa, anos 1930, jardin, anos 1940, anos cuarenta, veranda, flores, weranda, Jabłrzykowscy

data | fecha: 1920 - 1944

Majątek rodziny Jałbrzykowskich. Sad z drzewami owocowymi otaczający dwór.

Mansión de la familia Jałbrzykowski. Plantaciones de árboles frutales rodeando la casa.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, Ujazd (Polska), Polonia, lata 20., lata 30., II RP, lata 40., Polska, II Rzeczpospolita, wieś, przyroda, lata 30-te, lata 40-te, lata 20-te, drzewo, Polonia de entreguerras, campo, naturaleza, anos 1920, anos veinte, anos treinta, anos 1930, anos 1940, anos cuarenta, huerto, sad, árbol, Jabłrzykowscy

data | fecha: 1920 - 1944

Majątek rodziny Jałbrzykowskich. Wzdłuż alei prowadzącej do dworu i wokół stawu posadzone były topole. Po II wojnie światowej drzewa zostały ścięte na opał. Tuż po ich wycięciu okazały się nieprzydatne do palenia.

Mansión de la familia Jałbrzykowski. Los álamos "del Vistula" fueron plantados a lo largo del camino que llevaba a la casa y también rodeaban la laguna. Después de la II guerra mundial fueron talados para ser usados para calefacción. Sólo después de haber sido cortados resultaron no aptos para ser usados como combustible.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, Ujazd (Polska), Polonia, lata 20., lata 30., II RP, lata 40., Polska, II Rzeczpospolita, wieś, przyroda, lata 30-te, lata 40-te, lata 20-te, Polonia de entreguerras, campo, naturaleza, anos 1920, anos veinte, anos treinta, anos 1930, anos 1940, anos cuarenta, árbol, álamo, topola, Jabłrzykowscy

data | fecha: 1920 - 1944

Ziemia należąca do majątku rodziny Jałbrzykowskich. Każde pole miało swoją nazwę, na przykład "Byle" lub "Pod mogiłkami".

Tierras pertenecientes a la familia Jałbrzykowski. Cada campo tenía su nombre, por ejemplo "Byle", o "Pod mogiłkami".

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, Ujazd (Polska), Polonia, lata 20., lata 30., II RP, krajobraz, lata 40., Polska, droga, II Rzeczpospolita, wieś, przyroda, lata 30-te, lata 40-te, lata 20-te, Polonia de entreguerras, campo, naturaleza, anos 1920, anos veinte, anos treinta, anos 1930, paisaje, camino, anos 1940, anos cuarenta, árbol, Jabłrzykowscy

data | fecha: 1920 - 1944

Ziemia należąca do majątku rodziny Jałbrzykowskich. Każde pole miało swoją nazwę, na przykład "Byle" lub "Pod mogiłkami".

Tierras pertenecientes a la familia Jałbrzykowski. Cada campo tenía su nombre, por ejemplo "Byle", o "Pod mogiłkami".

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, Ujazd (Polska), Polonia, lata 20., lata 30., II RP, krajobraz, lata 40., Polska, droga, II Rzeczpospolita, wieś, przyroda, lata 30-te, lata 40-te, lata 20-te, Polonia de entreguerras, campo, naturaleza, anos 1920, anos veinte, anos treinta, anos 1930, paisaje, camino, anos 1940, anos cuarenta, árbol, Jabłrzykowscy

data | fecha: 1920 - 1944

Majątek rodziny Jałbrzykowskich. Stawy w parku przy dworze.

Propiedad de la familia Jałbrzykowski. Estanques en el parque cercano a la mansión.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, Ujazd (Polska), Polonia, lata 20., lata 30., II RP, lata 40., Polska, park, II Rzeczpospolita, wieś, przyroda, staw, lata 30-te, lata 40-te, lata 20-te, Polonia de entreguerras, campo, naturaleza, anos 1920, anos veinte, anos treinta, anos 1930, estanque, anos 1940, anos cuarenta, árbol, parque, Jabłrzykowscy

data | fecha: 1920 - 1944

Majątek rodziny Jałbrzykowskich. Obora.

Propiedad de la familia Jałbrzykowski. Establo.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, Ujazd (Polska), Polonia, lata 20., lata 30., II RP, lata 40., Polska, II Rzeczpospolita, wieś, przyroda, lata 30-te, lata 40-te, lata 20-te, Polonia de entreguerras, campo, naturaleza, anos 1920, anos veinte, anos treinta, anos 1930, anos 1940, anos cuarenta, oca, obora, gęś, establo, Jabłrzykowscy

data | fecha: 1920 - 1944

Majątek rodziny Jałbrzykowskich. Krowy pijące wodę ze stawu, z prawej strony stoi chłopka.

Propiedad de la familia Jałbrzykowski. Vacas tomando agua en el estanque. A la derecha se ve a una campesina.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, Ujazd (Polska), Polonia, lata 20., lata 30., II RP, lata 40., Polska, II Rzeczpospolita, wieś, zwierzęta, przyroda, krowa, staw, chłopi, lata 30-te, lata 40-te, lata 20-te, Polonia de entreguerras, campo, naturaleza, animales, anos 1920, anos veinte, anos treinta, anos 1930, estanque, vaca, anos 1940, anos cuarenta, árbol, campesinos, Jabłrzykowscy

data | fecha: 1920 - 1944

Majątek rodziny Jałbrzykowskich. Zaprzęg na zaśnieżonej drodze.

Propiedad de la familia Jałbrzykowski. Grupo de personas viajando por un camino nevado en un carro enganchado a un caballo.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, zima, Polonia, Ujazd (Polska), Polonia, lata 20., lata 30., II RP, krajobraz, lata 40., Polska, droga, II Rzeczpospolita, wieś, zima, sanie, przyroda, lata 30-te, lata 40-te, lata 20-te, śnieg, Polonia de entreguerras, campo, naturaleza, invierno, anos 1920, anos veinte, nieve, carro, anos treinta, anos 1930, zaprzęg, camino, anos 1940, anos cuarenta, árbol, trineo, Jabłrzykowscy

data | fecha: 1920 - 1944

Majątek rodziny Jałbrzykowskich. Zaprzęg na zaśnieżonej drodze.

Propiedad de la familia Jałbrzykowski. Grupo de personas viajando por un camino nevado en un carro enganchado a un caballo.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, zima, Polonia, Ujazd (Polska), Polonia, lata 20., lata 30., II RP, krajobraz, lata 40., Polska, droga, II Rzeczpospolita, wieś, zwierzęta, zima, sanie, przyroda, koń, lata 30-te, lata 40-te, lata 20-te, śnieg, Polonia de entreguerras, campo, naturaleza, animales, anos 1920, anos veinte, nieve, carro, caballo, anos treinta, anos 1930, paisaje, zaprzęg, camino, anos 1940, anos cuarenta, árbol, trineo, Jabłrzykowscy

data | fecha: 1920 - 1944

Krajobraz zimowy w okolicach dworu rodziny Jałbrzykowskich.

Paisaje invernal cercano a la propiedad de la familia Jałbrzykowski.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, zima, Polonia, Ujazd (Polska), Polonia, lata 20., lata 30., II RP, krajobraz, lata 40., Polska, II Rzeczpospolita, wieś, zima, przyroda, lata 30-te, lata 20-te, śnieg, strumień, campo, naturaleza, invierno, anos 1920, anos veinte, nieve, anos treinta, anos 1930, paisaje, anos 1940, anos cuarenta, arroyo, Jabłrzykowscy

data | fecha: 1920 - 1944

Krajobraz zimowy w okolicach dworu rodziny Jałbrzykowskich.

Paisaje invernal cercano a la propiedad de la familia Jałbrzykowski.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, zima, Polonia, Ujazd (Polska), Polonia, lata 20., lata 30., II RP, krajobraz, lata 40., Polska, II Rzeczpospolita, wieś, rzeka, zima, przyroda, lata 30-te, lata 40-te, lata 20-te, Polonia de entreguerras, campo, río, naturaleza, invierno, anos 1920, anos veinte, nieve, anos treinta, anos 1930, paisaje, anos 1940, anos cuarenta, árbol, Jabłrzykowscy

data | fecha: 1920 - 1944

Majątek rodziny Jałbrzykowskich. Studnia przysypana śniegiem.

Propiedad de la familia Jałbrzykowski. Pozo cubierto de nieve.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, zima, Polonia, Ujazd (Polska), Polonia, lata 20., lata 30., II RP, krajobraz, lata 40., Polska, II Rzeczpospolita, wieś, zima, studnia, przyroda, lata 30-te, lata 40-te, lata 20-te, śnieg, Polonia de entreguerras, campo, naturaleza, invierno, anos 1920, anos veinte, nieve, anos treinta, anos 1930, paisaje, anos 1940, anos cuarenta, pozo, Jabłrzykowscy

data | fecha: 1920 - 1944

Majątek rodziny Jałbrzykowskich. Chłopi podczas pracy przy żniwach. W majątku każde pole miało swoją nazwę, na przykład "Byle" lub "Pod mogiłkami".

Propiedad de la familia Jałbrzykowski. Campesinos durante la cosecha. En la propiedad cada campo tenía su nombre, por ejemplo "Byle", o "Pod mogiłkami".

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, Ujazd (Polska), Polonia, lata 20., lata 30., II RP, krajobraz, lata 40., Polska, II Rzeczpospolita, wieś, żniwa, przyroda, chłopi, lata 30-te, lata 40-te, lata 20-te, zboże, Polonia de entreguerras, campo, naturaleza, anos 1920, anos veinte, anos treinta, anos 1930, paisaje, anos 1940, anos cuarenta, cosecha, trigo, campesinos, Jabłrzykowscy

data | fecha: data nieznana

Grabie - herb rodziny Jałbrzykowskich. Przedstawia srebrne grabie na pagórku na złotym tle. Nad hełmem w koronie pięć piór strusich. Ród Grabiów osiadł w XIII i XIV wieku na Mazowszu i ziemi sieradzkiej. Nazwisko Jałbrzykowski powstało na początku...

Escudo de la familia Jałbrzykowski representando un rastrillo plateado sobre una loma con fondo dorado. En la parte superior, en una corona, cinco plumas de avestruz. La familia Grabia se estableció en los siglos XIII y XIV en la zona de Mazowsze. El...

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, Ujazd (Polska), Polonia, lata 20., lata 30., II RP, lata 40., Polska, II Rzeczpospolita, lata 30-te, lata 40-te, lata 20-te, herb, Polonia de entreguerras, anos 1920, anos veinte, anos treinta, anos 1930, anos 1940, anos cuarenta, burguesía, ex libris, escudo, szlachta, Jabłrzykowscy

data | fecha: 1920 - 1944

Mężczyzna przed wejściem do dworu rodziny Jałbrzykowskich. Budynek powstał na początku XIX wieku. Od frontu duży ganek wsparty na dwóch filarach i dwóch modrzewiowych kolumnach przy schodach wejściowych. Bielone wapnem ściany pokrywało częściowo...

Hombre en los escalones frente a la entrada a la casa de la familia Jałbrzykowski. Al frente un gran portal apoyado sobre dos pilares y dos columnas de alerce junto a las escaleras de la entrada. Las paredes blanqueadas con cal estaban parcialmente cubiertas...

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, Ujazd (Polska), Polonia, lata 20., lata 30., II RP, lata 40., architektura, Polska, II Rzeczpospolita, dwór, schody, dom, lata 30-te, lata 40-te, lata 20-te, Polonia de entreguerras, arquitectura, anos 1920, anos veinte, anos treinta, casa, anos 1930, anos 1940, anos cuarenta, escalera, mansión, Jabłrzykowscy