data nagrania | fecha de grabación: 2013-10-26

miejsce nagrania | lugar de grabación del audio: Buenos Aires, Argentyna

Język | Idioma: polski

długość nagrania | duración del audio: 2h 39 min

o czym opowiada

Udział w powstaniu warszawskim (łączniczka – pluton por. „Kłosa”, 3. kompania, batalion „Miłosz”) na terenie Śródmieścia Południowego (okolice placu Trzech Krzyży: placówki m.in. przy ul. Książęcej i w al. Ujazdowskich), kapitulacja powstania warszawskiego, pobyt w obozie przejściowym w Ożarowie Mazowieckim, pobyt w obozach jenieckich Sandbostel i Oberlangen, wyzwolenie Oberlangen przez żołnierzy dywizji gen. Maczka, służba w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, pobyt w Wielkiej Brytanii, wyjazd do Argentyny (1949 rok), działalność społeczna na rzecz Polaków w Argentynie.

data nagrania | fecha de grabación del audio: 2013-10-26

1 września 1939 w Warszawie

1 de septiembre de 1939 en Varsovia

tagi | etiquetas: Warszawa, Polska, Polonia, Varsovie, II wojna światowa, Polonia, lata 30., Polska, 1939, años treinta, II Guerra Mundial (Segunda Guerra Mundial), wybuch wojny, Fuglewicz, Hanna

data nagrania | fecha de grabación del audio: 2013-10-26

Powstanie Warszawskie. Zdobycie gmachu YMCA

Levantamiento de Varsovia. Toma del edificio de YMCA

tagi | etiquetas: Warszawa, Varsovie, II wojna światowa, powstanie warszawskie, lata 40., años veinte, II Guerra Mundial (Segunda Guerra Mundial), Alzamiento de Varsovia, Fuglewicz, Hanna

data nagrania | fecha de grabación del audio: 2013-10-26

Wyzwolenie obozu Oberlangen przez żołnierzy Dywizji gen. Maczka (12 kwietnia 1945)

Liberación del campo Oberlangen por los soldados de la división del general Maczek (12 de abril de 1945)

tagi | etiquetas: Oberlangen, III Rzesza, lata 40., obóz jeniecki, años veinte, campo, Fuglewicz, Hanna

data nagrania | fecha de grabación del audio: 2013-10-26

Bojkot amabsady PRL w Buenos Aires

Boicot de la embajada de la República Popular de Polonia en Buenos Aires

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires, Argentina, ambasada, embajada, Fuglewicz, Hanna