data | fecha: 1937 - 1939

Ojciec Edward Hryniewicki (w środku) w towarzystwie nieznanych ojców redemptorystów i dzieci. E. Hryniewicki (1909-1959) 19 grudnia 1939 roku przyjechał do Argentyny, posługę misyjną pełnił głównie w prowincji Chaco.

El padre Edward Hryniewicki (en el medio) en compañía de hermanos redentoristas desconocidos y niños. E. Hryniewicki (1909-1959): redentorista, llegó a Argentina el 19 de diciembre de 1939, llevó a cabo servicios misioneros sobe todo en la provincia del Chaco.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, dzieci, lata 30., II RP, Polska, katolicyzm, religia, II Rzeczpospolita, księża, międzywojnie, okres międzywojenny, dziecko, lata 30-te, chłopcy, redemptoryści, zgromadzenia, Hryniewicki, Edward

data | fecha: lata 30.

Msza święta przed kościołem.

Misa delante de la iglesia.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, lata 30., II RP, Polska, katolicyzm, religia, II Rzeczpospolita, tłum, księża, międzywojnie, okres międzywojenny, wierni, lata 30-te, redemptoryści, ambona, zgromadzenia, msze święte, Hryniewicki, Edward

data | fecha: lata 30.

Wierni przed kościołem.

Fieles delante de la iglesia.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, lata 30., II RP, Polska, katolicyzm, religia, II Rzeczpospolita, tłum, księża, międzywojnie, okres międzywojenny, wierni, lata 30-te, redemptoryści, zgromadzenia, Hryniewicki, Edward

data | fecha: lata 30.

Wierni przed kościołem.

Fieles delante de la iglesia.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, lata 30., II RP, Polska, katolicyzm, religia, II Rzeczpospolita, tłum, księża, międzywojnie, okres międzywojenny, wierni, lata 30-te, redemptoryści, zgromadzenia, Hryniewicki, Edward

data | fecha: lata 30.

Procesja.

Procesión.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, lata 30., II RP, Polska, katolicyzm, religia, II Rzeczpospolita, tłum, księża, międzywojnie, okres międzywojenny, wierni, lata 30-te, redemptoryści, zgromadzenia, Hryniewicki, Edward

data | fecha: 1937 - 1939

Ojciec Edward Hryniewicki (w środku) w towarzystwie nieznanego brata redemptorysty i dzieci. E. Hryniewicki (1909-1959) 19 grudnia 1939 roku przyjechał do Argentyny, posługę misyjną pełnił głównie w prowincji Chaco.

El padre Edward Hryniewicki (en el medio) en compañía de un Hermano redentorista desconocido y unos niños. E. Hryniewicki (1909-1959): redentorista, llegó a Argentina el 19 de diciembre de 1939, llevó a cabo servicios misioneros sobe todo en la provincia del Chaco.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, dzieci, lata 30., II RP, Polska, katolicyzm, religia, II Rzeczpospolita, księża, międzywojnie, okres międzywojenny, dziecko, lata 30-te, chłopcy, redemptoryści, zgromadzenia, Hryniewicki, Edward

data | fecha: 1938 - 1939

Ojciec Edward Hryniewicki (w środku) w towarzystwie nieznanego brata redemptorysty i dzieci. E. Hryniewicki (1909-1959) 19 grudnia 1939 roku przyjechał do Argentyny, posługę misyjną pełnił głównie w prowincji Chaco.

El padre Edward Hryniewicki (en el medio) en compañía de un Hermano redentorista desconocido y unos niños. E. Hryniewicki (1909-1959): redentorista, llegó a Argentina el 19 de diciembre de 1939, llevó a cabo servicios misioneros sobe todo en la provincia del Chaco.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, dzieci, lata 30., II RP, Polska, katolicyzm, religia, II Rzeczpospolita, księża, międzywojnie, okres międzywojenny, dziecko, lata 30-te, chłopcy, redemptoryści, zgromadzenia, Hryniewicki, Edward

data | fecha: 1939-06-08

Procesja w dniu święta Bożego Ciała.

Procesión del Corpus Cristi.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Sobków (Polska), lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, Polska, katolicyzm, religia, II Rzeczpospolita, Boże Ciało, procesje, księża, międzywojnie, okres międzywojenny, lata 30-te, redemptoryści, zgromadzenia, Hryniewicki, Edward

data | fecha: 1939-06-08

Procesja w dniu święta Bożego Ciała pod kościołem pw. św. Stanisława.

Procesión del Corpus Cristi delante de la Iglesia de San Estanislao.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Sobków (Polska), lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, Polska, katolicyzm, religia, II Rzeczpospolita, Boże Ciało, procesje, księża, międzywojnie, okres międzywojenny, lata 30-te, redemptoryści, zgromadzenia, Hryniewicki, Edward

data | fecha: 1939-06-08

Procesja w dniu święta Bożego Ciała.

Procesión del Corpus Cristi.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Sobków (Polska), lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, Polska, katolicyzm, religia, II Rzeczpospolita, Boże Ciało, procesje, księża, międzywojnie, okres międzywojenny, lata 30-te, redemptoryści, zgromadzenia, Hryniewicki, Edward

data | fecha: 1937 - 1939

Ojcowie redemptoryści.

Padres redentoristas en los Tatras.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Tatry, Tatry (Polska), lata 30., II RP, Polska, katolicyzm, religia, II Rzeczpospolita, księża, międzywojnie, okres międzywojenny, lata 30-te, redemptoryści, zgromadzenia, Hryniewicki, Edward

data | fecha: 1937 - 1939

Ojcowie redemptoryści.

Padres redentoristas.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Tatry, Tatry (Polska), lata 30., II RP, Polska, katolicyzm, religia, II Rzeczpospolita, księża, międzywojnie, okres międzywojenny, lata 30-te, redemptoryści, zgromadzenia, Hryniewicki, Edward

data | fecha: 1937 - 1939

Ojcowie redemptoryści.

Padres redentoristas.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Tatry (Polska), lata 30., II RP, Polska, katolicyzm, religia, II Rzeczpospolita, księża, międzywojnie, okres międzywojenny, lata 30-te, spływ, redemptoryści, zgromadzenia, Hryniewicki, Edward

data | fecha: 1939

Siostra zakonna z dziećmi.

Monja con niños.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Wilno (Polska), dzieci, lata 30., II RP, Polska, katolicyzm, religia, II Rzeczpospolita, księża, zakonnica, międzywojnie, okres międzywojenny, żywność, lata 30-te, jedzenie, redemptoryści, zgromadzenia, Hryniewicki, Edward

data | fecha: 1939

Edward Hryniewicki (1909-1959) – redemptorysta, przyjechał do Argentyny 19 grudnia 1939 roku, posługę misyjną pełnił głównie w prowincji Chaco. Na zdjęciu pierwszy z lewej.

Edward Hryniewicki (1909-1959): redentorista, llegó a Argentina el 19 de diciembre de 1939, llevó a cabo servicios misioneros sobe todo en la provincia del Chaco. En la foto 1.° de la izquierda.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Gdynia (Polska), Toruń (Polska), lata 30., II RP, Polska, katolicyzm, religia, II Rzeczpospolita, woda, księża, międzywojnie, okres międzywojenny, staw, lata 30-te, łódka, redemptoryści, zgromadzenia, Hryniewicki, Edward

data | fecha: 1939

Na pokładzie statku Sobieski. Pasażerowie i Edward Hryniewicki (1909-1959) – redemptorysta, przyjechał do Argentyny 19 grudnia 1939 roku, posługę misyjną pełnił głównie w prowincji Chaco.

A bordo del barco Sobieski. Pasajeros y Edward Hryniewicki (1909-1959): redentorista, llegó a Argentina el 19 de diciembre de 1939, llevó a cabo servicios misioneros sobe todo en la provincia del Chaco.

tagi | etiquetas: , lata 30., katolicyzm, religia, podróże, księża, misja, międzywojnie, okres międzywojenny, rejsy, lata 30-te, żegluga, redemptoryści, zgromadzenia, misje, Hryniewicki, Edward

data | fecha: 1939

Na pokładzie statku Sobieski. Pasażerowie i Edward Hryniewicki (2. z prawej, 1909-1959) – redemptorysta, przyjechał do Argentyny 19 grudnia 1939 roku, posługę misyjną pełnił głównie w prowincji Chaco.

A bordo del buque Sobieski. Pasajeros y Edward Hryniewicki (segundo de la derecha, 1909-1959): redentorista, llegó a Argentina el 19 de diciembre de 1939, llevó a cabo servicios misioneros sobe todo en la provincia del Chaco.

tagi | etiquetas: , lata 30., katolicyzm, religia, podróże, księża, misja, międzywojnie, okres międzywojenny, rejsy, lata 30-te, żegluga, redemptoryści, zgromadzenia, misje, Hryniewicki, Edward

data | fecha: 1939

Dzieci afrykańskie.

Niños africanos.

tagi | etiquetas: Afryka, dzieci, lata 30., podróże, rejsy, lata 30-te, żegluga, redemptoryści, Hryniewicki, Edward

data | fecha: lata 40. - lata 50.

Procesja.

Procesión.

tagi | etiquetas: Argentyna, prowincja Chaco (Argentyna), katolicyzm, religia, księża, lata 50-te, lata 40-te, procesja, redemptoryści, zgromadzenia, Hryniewicki, Edward

data | fecha: lata 40. - lata 50.

Grupa ludzi i ojcowie redemptoryści. Po prawej siedzi Edward Hryniewicki (1909-1959) – redemptorysta, przyjechał do Argentyny 19 grudnia 1939 roku, posługę misyjną pełnił głównie w prowincji Chaco.

Un grupo de personas y sacerdotes redentoristas. A la derecha está sentado Edward Hryniewicki (1909-1959): redentorista, llegó a Argentina el 19 de diciembre de 1939, llevó a cabo servicios misioneros sobe todo en la provincia del Chaco.

tagi | etiquetas: Argentyna, prowincja Chaco (Argentyna), katolicyzm, religia, orkiestra, księża, lata 50-te, lata 40-te, redemptoryści, zgromadzenia, Hryniewicki, Edward