O kolekcji

Kolekcja zawiera fotografie polskich emigrantów w prowincji Chaco oraz wybudowanego przez nich kościoła w Pampa Bolsa. Do kolekcji należy także relacja biograficzna Józefa Kramarza, w której opowiada m.in. o życiu codziennym na argentyńskiej wsi, w tym o stosunkach sąsiedzkich.

sobre la colección

La colección incluye fotografías de emigrantes polacos en la provincia del Chaco y la iglesia que construyeron en Pampa Bolsa. La colección también incluye un relato biográfico de Józef Kramarz, en el que cuenta sobre la vida cotidiana en el campo argentino y las relaciones de vecindad.

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 1939, Argentyna

Więcej o Jose Kramarzu

Jose Kramarz urodził się w 1939 roku w Argentynie. W 1936 roku rodzice Jose wyemigrowali z Polski do Argentyny zabierając ze sobą trzy córki (Władysławę, Zofię i Marię) oraz syna Bronisława – najstarszego z dzieci. Najstarsza z córek, będąca już mężatką, zdecydowała się pozostać w Polsce. Jose, jako jedyny z rodzeństwa, urodził się już w Argentynie, trzy lata po przyjeździe Kramarzów do Ameryki Południowej.

Rodzina Jose do 1948 roku mieszkała w Pampa Juanita, gdzie uprawiała ziemię. Jose uczęszczał do miejscowej szkoły. W 1949 roku, ze względu na nieurodzaj i suszę, rodzina Kramarzów przeprowadza się do Coronel Du Graty.