data | fecha: 1936-09-10

opis | descripción

Świadectwo moralności i dobrych obyczajów dla Ałty Furman, wystawione przez Starostę Powiatowego Łomżyńskiego dla Żydowskiego Centralnego Towarzystwa Emigracyjnego "JEAS" w Polsce.

Certificado de moral y buenas costumbres emitido para Ałta Furman por el responsable del distrito de Łomża a pedido de la Sociedad Central de Emigración Judía (Żydowskie Centralne Towarzystwo Emigracyjne) "JEAS" en Polonia.

Tagi | etiquetas

Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Łomża (Polska), Polonia, lata 30., portret, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, fotografia, dokumenty, dokument, lata 30-te, Polonia de entreguerras, años 1930, años treinta, documento, fotografie, portrety, świadectwa, Starosta Powiatowy Łomżyński, Żydowskie Centralne Towarzystwo Emigracyjne JEAS w Polsce, Gąska, Regina, Furman, Ałta

źródło | fuente

Kolekcja Reginy Gąski, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de Regina Gąska, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0029_0001_0040