data | fecha: 1936-11-06

opis | descripción

Zaświadczenie zdrowotne dla Ałty Furman wystawione przez dr F. Nurzyńskiego - lekarza Syndykatu Emigracyjnego w Warszawie - dla Konsulatu Argentyńskiego w Warszawie.

Certificado de salud de Ałta Furman emitido por el Dr. F. Nurzyński, médico del organismo emigratorio (Syndykat Emigracyjny) en Varsovia, para el Consulado Argentino en Varsovia.

Tagi | etiquetas

Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Varsovia, Warszawa (Polska), Polonia, lata 30., II RP, Polska, II Rzeczpospolita, choroby, dokumenty, dokument, choroba, lekarz, lata 30-te, Polonia de entreguerras, años 1930, años treinta, documento, trachoma, Syndykat Emigracyjny w Warszawie, jaglica, Konsulat Argentyński w Warszawie, Gąska, Regina, Furman, Ałta, Nurzyński, F.

źródło | fuente

Kolekcja Reginy Gąski, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de Regina Gąska, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0029_0001_0041