data | fecha: 1948-07-16

opis | descripción

Poświadczenie dla Fajbusia Gąski.

Certificado de Fajbuś Gąski.

Tagi | etiquetas

Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, emigracja, Polonia, portret, lata 40., fotografia, dokumenty, dokument, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 40-te, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, años cuarenta, documento, colectividad Polaca, emigrante, fotografie, portrety, poświadczenia, Gąska, Regina, Gąska, Fajbuś

źródło | fuente

Kolekcja Reginy Gąski, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de Regina Gąska, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0029_0001_0042_002