data | fecha: 1936-03-26

opis | descripción

Tłumaczenie z języka rosyjskiego aktu ślubu Fajbusia Gąski i Rywki Moryc.

Traducción del idioma ruso del acta de matrimonio de Fajbuś Gąski y Rywka Moryc.

Tagi | etiquetas

Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Warszawa (Polska), ślub, lata 30., II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dokumenty, dokument, śluby, lata 30-te, język rosyjski, Polonia de entreguerras, años 1930, años treinta, documento, Gąska, Regina, Gąska, Fajbuś, Moryc, Rywka

źródło | fuente

Kolekcja Reginy Gąski, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de Regina Gąska, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0029_0001_0044_001