data | fecha: 1910-02-16 1910-02-03

opis | descripción

Akt ślubu Fajbusia Gąski i Rywki Moryc w języku rosyjskim.

Acta de matrimonio de Fajbuś Gąski y Rywka Moryc en idioma ruso.

Tagi | etiquetas

Polska, Varsovia, Warszawa (Królestwo Polskie), Polonia, ślub, Polska, dokumenty, dokument, śluby, siglo XX, documento, Gąska, Regina, Gąska, Fajbuś, Moryc, Rywka

źródło | fuente

Kolekcja Reginy Gąski, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de Regina Gąska, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0029_0001_0045