data | fecha: 1923

opis | descripción

Świadectwo lekarskie Fajbusia Gąski wystawione dla Konsulatu Argentyńskiego w Warszawie.

Certificado médico de Fajbuś Gąski emitido para el Consulado Argentino en Varsovia.

Tagi | etiquetas

Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Varsovia, Warszawa (Polska), Polonia, lata 20., portret, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, fotografia, dokumenty, dokument, lata 20-te, Polonia de entreguerras, zdrowie, fotografie, portrety, świadectwa, Konsulat Argentyński w Warszawie, Gąska, Regina, Gąska, Fajbuś

źródło | fuente

Kolekcja Reginy Gąski, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de Regina Gąska, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0029_0001_0046