data | fecha: 1945-11-16

opis | descripción

List Ludwika Korna z rodziną do F. Gąski. Treść pod sygnaturą PL_1001_FOK_0150_0001_0029_0001_0049_002.

Carta de Ludwik Korna a F. Gąski. El texto se encuentra bajo la sygnatura OK_1189_049_002

Tagi | etiquetas

Polska, Varsovia, Warszawa (Polska), Wawer k. Warszawy (Polska), emigracja, Polonia, Polska, poczta, listy, emigranci, Polacy w Argentynie, list, Polacos en Argentina, emigración, colectividad Polaca, emigrante, karty pocztowe, Gąska, Regina, Korn, Ludwik

źródło | fuente

Kolekcja Reginy Gąski, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de Regina Gąska, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0029_0001_0049_001