data | fecha: 1945-01-01

opis | descripción

List Felipe Gąski do jeńca wojennego podporucznika Tauba Szai. Treść listu pod sygnaturami FOK_0150_0001_0029_0001_0052_003 i FOK_0150_0001_0029_0001_0052_004.

Carta de Felipe Gąski al prisionero de guerra sub teniente Taub Szai. El texto de la carta se encuentra bajo las sygnaturas. FOK_0150_0001_0029_0001_0052_003 y FOK_0150_001_0029_0001_0052_004.

Tagi | etiquetas

Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, II wojna światowa, emigracja, Polonia, wojna, dokumenty, dokument, jeńcy wojenni, emigranci, Polacy w Argentynie, Polacos en Argentina, emigración, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, documento, colectividad Polaca, emigrante, jeniec wojenny, Gąska, Regina

źródło | fuente

Kolekcja Reginy Gąski, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de Regina Gąska, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0029_0001_0052_001