data | fecha: 1945-01-01

opis | descripción

List Felipe Gąski do jeńca wojennego podporucznika Tauba Szai. Treść listu pod sygnaturami FOK_0150_0001_0029_0001_0052_003 i FOK_0150_0001_0029_0001_0052_004.

Carta de Felipe Gąski a un prisionero de guerra sub teniente Taub Szai. El texto de la carta se encuentra bajo las sygnaturas. FOK_0150_0001_0029_0001_0052_003 y FOK_0150_001_0029_0001_0052_004.

Tagi | etiquetas

Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, emigracja, Polonia, lata 40., listy, jeńcy wojenni, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 40-te, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, años cuarenta, colectividad Polaca, emigrante, carta, Gąska, Regina, Gąska, Felipe, Szaja, Taub

źródło | fuente

Kolekcja Reginy Gąski, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de Regina Gąska, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0029_0001_0052_002