data | fecha: 1945-12

miejsce | lugar: Bolonia (Włochy)

opis | descripción

Wyzwolenie miasta przez 3 Dywizję Strzelców Karpackich. Plakat witający polskich żołnierzy o treści: "Niech żyje zwycięska Dywizja Karpacka. Niech żyje Polska wolna - nieokrojona".

Liberación de la ciudad realizada por la 3 División de Tiradores de los Cárpatos. Afiche de bienvenida a las fuerzas polacas que dice: "Que viva la triunfadora División de los Cárpatos, que viva Polonia Libre y no partida".

Tagi | etiquetas

Bolonia (Włochy), Włochy, Italia, II wojna światowa, lata 40., 2 Korpus Polski, kampania włoska, 3 Dywizja Strzelców Karpackich, lata 40-te, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, soldado, ejército, front włoski, Kruszewski, Ricardo

źródło | fuente

Kolekcja Ricardo Kruszewskiego, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de Ricardo Kruszewski, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0048_0001_0033