data | fecha: ok. 1915

miejsce | lugar: nieznane

opis | descripción

Mieczysław Kruszewski z ojcem (prawdopodobnie).

Mieczysław Kruszewski (probablemente) con su padre.

Tagi | etiquetas

, rodzina, dzieci, zabory, dziecko, rower, instrumenty muzyczne, pianino, familia, niño, música, Kruszewski, Ricardo

źródło | fuente

Kolekcja Ricardo Kruszewskiego, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de Ricardo Kruszewski, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0048_0001_0034