data | fecha: 1941

miejsce | lugar: Tockoje, ZSRR

opis | descripción

Dowód osobisty Mieczysława Kruszewskiego potwierdzający, że był oficerem 1 Pułku Rekr.

Credencial de Mieczysław Kruszewski que certifica su pertenencia al 1 Regimiento Rekr.

Tagi | etiquetas

ZSRR, Tockoje, URSS, emigracja, ZSRR, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo

źródło | fuente

Kolekcja Ricardo Kruszewskiego, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de Ricardo Kruszewski, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0048_0001_0042