data | fecha: 1948

miejsce | lugar: Argentyna

opis | descripción

Świadectwo osobiste Mieczysława Kruszewskiego wydane przez Comisión de Recepción y Encauzamiento de Inmigrantes.

Ficha individual de Mieczysław Kruszewski emitida por la Comisión de Recepción y Encauzamiento de Inmigrantes. (Esta oficina se dedicaba a la recepción y orientación de los inmigrantes).

Tagi | etiquetas

Argentyna, Argentina, emigracja, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo

źródło | fuente

Kolekcja Ricardo Kruszewskiego, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de Ricardo Kruszewski, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0048_0001_0043