data | fecha: Lata 30.-40.

miejsce | lugar: Kraków, Polska

opis | descripción

Grupa osób czekających w kolejce przed wejściem do Katedry na Wawelu.

Un grupo de personas esperando en una fila frente a la entrada a la Catedral en Wawel.

Tagi | etiquetas

Kraków, Polska, Polonia, emigracja, Polonia, Polska, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo

źródło | fuente

Kolekcja Ricardo Kruszewskiego, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de Ricardo Kruszewski, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0048_0001_0063