data | fecha: lata 20. - lata 30

opis | descripción

Portret Jadwigi Skarbińskiej - Bukowińskiej. Urodzona w 1894 r., wyszła za mąż za Stefana Bukowińskiego. Mieli dwoje dzieci: Danutę i Stanisława. Stefan zmarł w młodym wieku i rodzina przeprowadziła się do Jędrzejowa, gdzie mieszkali rodzice Jadwigi. Jadwiga pracowała przez długie lata w gimnazjum jako nauczycielka.

Jadwiga Skarbińska nació en 1894, se casó con Stefan Bukowiński. Tuvieron dos hijos, Danuta y Stanisław. Cuando Stefan falleció, siendo muy joven, Jadwiga volvió a Jędrzejów, donde vivían sus padres. Trabajó por muchos anos en la escuela secundaria como docente.

Tagi | etiquetas

Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, Polonia, lata 20., lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, portret, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, międzywojnie, okres międzywojenny, Polonia de entreguerras, retrato, anos 1920, anos veinte, anos treinta, anos 1930, Bryszewska, Marta, Skarbińska-Bukowińska

źródło | fuente

Kolekcja Marty Bryszewskiej, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de Marta Bryszewska, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0063_0001_0001