data | fecha: 1904

opis | descripción

Jan Widawski (stryj Jadwigi Skarbińskiej) z żoną.

Jan Widawski (tío de Jadwiga Skarbińska) con su esposa.

Tagi | etiquetas

, moda, małżeństwo, atelier, Kapelusz, matrimonio, sombrero, Bryszewska, Marta, Widawski, Jan

źródło | fuente

Kolekcja Marty Bryszewskiej, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de Marta Bryszewska, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0063_0001_0002