data | fecha: 1910

opis | descripción

Anna Widawska i Stanisław Gąsowski. Wujostwo Jadwigi Skarbińskiej ze strony matki.

Anna Widawska y Stanisław Gąsowski, tíos maternos de Jadwiga Skarbińska.

Tagi | etiquetas

, rodzina, małżeństwo, atelier, familia, matrimonio, estudio fotográfico, Bryszewska, Marta, Gąsowski, Stanisław, Widawska,Anna

źródło | fuente

Kolekcja Marty Bryszewskiej, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de Marta Bryszewska, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0063_0001_0013